7 Κύρια Στοιχεία των Νόμων Ασφάλισης Οχημάτων στην Ελλάδα

Πίνακας Περιεχομένων

Πλοηγείστε με αυτοπεποίθηση στους ελληνικούς δρόμους; Όπως ένα καλά λαδωμένο κινητήρας, η κατανόηση των βασικών αρχών των νόμων ασφάλισης οχημάτων στην Ελλάδα είναι ζωτική για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και το όχημά σας.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε επτά κρίσιμα στοιχεία που θα σας βοηθήσουν να πλοηγηθείτε μέσα από τις πολυπλοκότητες των απαιτήσεων ελάχιστης κάλυψης, της ευθύνης, της προστασίας από ανεπίτρεπτους οδηγούς και πολλά άλλα.

Ζώστε τη ζώνη ασφαλείας, γιατί ετοιμαζόμαστε να καταδυθούμε στις λεπτομέρειες των ελληνικών νόμων ασφάλειας οχημάτων.

Ελάχιστες απαιτήσεις κάλυψης

Για να πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις κάλυψης για την ασφάλεια οχημάτων στην Ελλάδα, πρέπει να αποκτήσετε μια έγκυρη ασφαλιστική ασφάλεια που προσφέρει την απαραίτητη οικονομική προστασία σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημιάς.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι πολιτικής ασφαλείας διαθέσιμοι στην Ελλάδα, καθένας με το δικό του επίπεδο κάλυψης. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι περιλαμβάνουν την ασφάλεια υποχρεωτικής ευθύνης, η οποία καλύπτει τις ζημιές σε άλλα άτομα και την ιδιοκτησία τους που προκαλούνται από το όχημά σας, και την ασφάλεια πλήρους κάλυψης, η οποία παρέχει κάλυψη για ζημιές στο δικό σας όχημα επίσης.

Όσον αφορά την υποβολή αξιώσεων, η διαδικασία συνήθως περιλαμβάνει την άμεση ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας σας μετά από ένα ατύχημα ή ζημιά. Θα πρέπει να τους παράσχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως η ημερομηνία και η τοποθεσία του περιστατικού, μια λεπτομερή περιγραφή του τι συνέβη και οποιαδήποτε σχετική τεκμηρίωση, όπως αστυνομικές αναφορές ή εκτιμήσεις επισκευής.

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε ακριβώς τη διαδικασία υποβολής αξίωσης και να παρέχετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για να διασφαλίσετε μια ομαλή και έγκαιρη επίλυση.

Τύποι ασφαλίστρων οχημάτων

Όταν επιλέγετε μια ασφάλεια οχήματος στην Ελλάδα, έχετε διάφορες επιλογές να λάβετε υπόψη σας. Η κατανόηση των διαθέσιμων τύπων κάλυψης και των συναφών πριμοδοτήσεων είναι κρίσιμη για να λάβετε μια ενημερωμένη απόφαση.

Στην Ελλάδα, υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι ασφαλείας οχήματος: ασφάλιση υπευθύνης τρίτου προσώπου, πλήρης ασφάλιση και ασφάλιση σύγκρουσης.

Η ασφάλιση υπευθύνης τρίτου προσώπου είναι η ελάχιστη νομική απαίτηση στην Ελλάδα. Καλύπτει οποιεσδήποτε ζημιές ή τραυματισμούς προκληθούν σε τρίτο πρόσωπο σε ένα ατύχημα που εμπλέκεται το όχημά σας. Αυτός ο τύπος κάλυψης δεν προστατεύει το ίδιο το όχημά σας, αλλά εξασφαλίζει ότι έχετε οικονομική κάλυψη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορεί να προκαλέσετε σε άλλους.

Η πλήρης ασφάλιση προσφέρει ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Καλύπτει ζημιές στο όχημά σας που προκαλούνται από ατυχήματα, κλοπή, πυρκαγιά ή φυσικές καταστροφές. Επιπλέον, περιλαμβάνει κάλυψη υπευθύνης τρίτου προσώπου. Αν και η πλήρης ασφάλιση παρέχει ευρύτερη κάλυψη, οι πριμοδοτήσεις είναι συνήθως υψηλότερες σε σύγκριση με την ασφάλιση υπευθύνης τρίτου προσώπου.

Η ασφάλιση σύγκρουσης καλύπτει ειδικά τις ζημιές στο όχημά σας που προκαλούνται από σύγκρουση, ανεξάρτητα από την ευθύνη. Πρόκειται για μια προαιρετική ασφάλεια που μπορεί να προστεθεί είτε στην ασφάλιση υπευθύνης τρίτου προσώπου είτε στην πλήρη ασφάλιση. Οι πριμοδοτήσεις για την ασφάλιση σύγκρουσης θα εξαρτηθούν από παράγοντες όπως η αξία του οχήματός σας και ο ιστορικός σας οδήγηση

Κάλυψη ευθύνης για σωματικές βλάβες

Όσον αφορά την αποζημίωση για σωματικές βλάβες στην ελληνική νομοθεσία για ασφάλεια οχημάτων, υπάρχουν αρκετά βασικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Πρώτον, υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις κάλυψης που οι οδηγοί πρέπει να πληρούν για να έχουν νόμιμο δικαίωμα να οδηγούν ένα όχημα.

Δεύτερον, η κατανόηση της διαδικασίας αξίωσης και των κριτηρίων επιλεξιμότητας είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική διεκπεραίωση πιθανών ατυχημάτων ή τραυματισμών.

Απαιτήσεις ελάχιστης κάλυψης

Πρέπει να διατηρείτε την ελάχιστη κάλυψη ευθύνης για σωματικές βλάβες όπως απαιτείται από τους νόμους ασφάλισης οχημάτων της Ελλάδας. Αυτή η κάλυψη είναι απαραίτητη για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους άλλους σε περίπτωση ατυχήματος. Οι ελάχιστες απαιτήσεις κάλυψης βεβαιώνουν ότι έχετε επαρκή οικονομική προστασία για να καλύψετε τα ιατρικά έξοδα και την αποζημίωση των τραυματιών.

Οι νόμοι ασφάλισης οχημάτων της Ελλάδας επιβάλλουν ένα ελάχιστο ποσό κάλυψης για σωματικές βλάβες ανά άτομο και ανά ατύχημα. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις κάλυψης ενδέχεται να μην είναι επαρκείς για να σας προστατεύσουν πλήρως σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος. Για να εξασφαλίσετε επαρκή προστασία, είναι συμβουλευτικό να εξετάσετε επιπλέον επιλογές κάλυψης, όπως υψηλότερα όρια ευθύνης ή επιπλέον είδη αφαίρεσης ασφαλίστρων.

Διάφοροι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τα ασφάλιστρα ασφαλίστρων, συμπεριλαμβανομένης της οδηγικής σας ιστορίας, ηλικίας, είδους οχήματος και τοποθεσίας. Η κατανόηση αυτών των παραγόντων μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την ασφάλιση σας.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης και Επιλεξιμότητα

Για να προχωρήσετε με την αίτησή σας για κάλυψη ευθύνης για σωματικούς τραυματισμούς σύμφωνα με τους νόμους ασφάλισης οχημάτων στην Ελλάδα, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τα απαραίτητα βήματα και τις απαιτήσεις που συνεπάγεται. Παρακάτω παραθέτουμε μια ανάλυση της διαδικασίας αίτησης και των κριτηρίων επιλεξιμότητας:

 • Ενημερώστε την ασφαλιστική εταιρεία: Αμέσως μόλις συμβεί το ατύχημα, πρέπει να ενημερώσετε την ασφαλιστική σας εταιρεία για το συμβάν και να παράσχετε όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.
 • Συλλέξτε αποδεικτικά στοιχεία: Συλλέξτε αποδεικτικά στοιχεία όπως φωτογραφίες, καταθέσεις μαρτύρων και ιατρικές εκθέσεις για να υποστηρίξετε την αίτησή σας για σωματικούς τραυματισμούς.
 • Υποβάλετε την αίτηση: Συμπληρώστε τις απαιτούμενες φόρμες και υποβάλετε τις στην ασφαλιστική σας εταιρεία μαζί με τα αποδεικτικά έγγραφα. Βεβαιωθείτε ότι παρέχετε ακριβείς και λεπτομερείς πληροφορίες.

Η επιλεξιμότητα για κάλυψη ευθύνης για σωματικούς τραυματισμούς θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως η φύση του ατυχήματος, η καθορισμένη ευθύνη, και η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της ασφάλειας. Είναι σημαντικό να εξετάσετε την ασφαλιστική σας πολιτική και να συμβουλευτείτε νομικούς επαγγελματίες για καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης.

Συνέπειες της ανεπαρκούς ασφάλισης

Ανεπαρκής κάλυψη για ευθύνη σε σωματικές βλάβες μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές συνέπειες. Στην Ελλάδα, οι συνέπειες της ελλιπούς ασφάλισης μπορεί να είναι σοβαρές, τόσο για τον οδηγό που φέρει ευθύνη όσο και για το θύμα. Αν εμπλακείτε σε ένα ατύχημα και η κάλυψη ευθύνης στο όχημά σας είναι ανεπαρκής για να καλύψει τα έξοδα των σωματικών βλαβών της άλλης πλευράς, μπορεί να σας αποδοθεί προσωπική ευθύνη για τα υπόλοιπα έξοδα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικό οικονομικό βάρος, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών εξόδων, των δαπανών αποκατάστασης και των πιθανών δικαστικών εξόδων.

Είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσετε τη σημασία της ολοκληρωμένης κάλυψης για να προστατευτείτε από αυτές τις πιθανές συνέπειες. Έχοντας επαρκή κάλυψη ευθύνης, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι είστε προστατευμένοι οικονομικά σε περίπτωση ατυχήματος και να αποφύγετε το οικονομικό βάρος που μπορεί να προκύψει από την ελλιπή ασφάλιση.

Κάλυψη για ζημιές στην ιδιοκτησία

Όσον αφορά την κάλυψη για ζημιές στην ιδιοκτησία στις ελληνικές νομοθεσίες για αυτοκινήτα, υπάρχουν αρκετά βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Καταρχήν, υπάρχουν όρια ευθύνης για ζημιές, τα οποία καθορίζουν το μέγιστο ποσό που η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει για ζημιές στην ιδιοκτησία που προκαλούνται από ένα ασφαλισμένο όχημα.

Επιπλέον, οι ελληνικοί νόμοι απαιτούν αποζημίωση για την συνολική απώλεια ενός οχήματος, εξασφαλίζοντας ότι οι ασφαλισμένοι θα αποζημιωθούν επαρκώς σε περίπτωση πλήρους απώλειας.

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι πρόθεσης πρόκληση ζημιών είναι συνήθως εξαιρούμενη από την κάλυψη, πράγμα που σημαίνει ότι οποιεσδήποτε ζημιές προκαλούνται εσκεμμένα από τον ασφαλισμένο δεν καλύπτονται από την ασφαλιστική απόλυτη.

Όρια ευθύνης για ζημιές

Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια του οχήματός σας στην Ελλάδα περιλαμβάνει επαρκή όρια ευθύνης για ζημιές σε περιουσία. Αυτό είναι σημαντικό γιατί τα όρια κάλυψης ευθύνης καθορίζουν το μέγιστο ποσό που η ασφαλιστική σας εταιρεία θα πληρώσει για ζημιές σε περιουσία που προκαλέσατε σε ένα ατύχημα.

Εδώ είναι τρία βασικά στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη:

 • Ελάχιστες Απαιτήσεις Ασφάλισης Ευθύνης: Στην Ελλάδα υπάρχουν νομικές απαιτήσεις για τα όρια της ασφάλισης ευθύνης. Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλειά σας πληροί τα ελάχιστα όρια που έχουν οριστεί από το ελληνικό δίκαιο.
 • Κατανόηση των Περουσιακών Σας Στοιχείων: Αξιολογήστε την αξία των περιουσιακών σας στοιχείων για να καθορίσετε τα κατάλληλα όρια ευθύνης. Εάν η κάλυψη της ευθύνης σας είναι ανεπαρκής, ενδέχεται να είστε προσωπικά υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημιές υπερβαίνουν τα όρια της ασφάλειάς σας.
 • Πιθανές Νομικές Συνέπειες: Εάν προκαλέσετε σημαντικές ζημιές σε περιουσία και η ασφάλεια ευθύνης σας είναι ανεπαρκής, μπορεί να αντιμετωπίσετε νομικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων αγωγών και οικονομικών ευθυνών.

Αποζημίωση για ολική απώλεια

Για να διασφαλίσετε σωστή κάλυψη για ζημιές σε ακίνητα στην Ελλάδα, είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσετε τις διαθέσιμες επιλογές αποζημίωσης σε περίπτωση ολικής απώλειας.

Όταν το όχημά σας υποστηρίζει ανεπανόρθωτη ζημιά, ο υπολογισμός της αποζημίωσης για ολική απώλεια λαμβάνει υπόψη την αξία ανακύκλωσης του οχήματος. Η αξία ανακύκλωσης είναι η εκτιμώμενη αξία του κατεστραμμένου οχήματος εάν πωληθεί για ανταλλακτικά ή για απόρριψη.

Η αποζημίωση που θα λάβετε για ολική απώλεια θα βασίζεται στη διαφορά μεταξύ της προ-ατυχήματος αξίας του οχήματός σας και της αξίας ανακύκλωσής του.

Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορεί να χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, επομένως συνιστάται να εξετάσετε προσεκτικά την πολιτική σας και να συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας για να εξασφαλίσετε ότι κατανοείτε πλήρως τη διαδικασία αποζημίωσης σε περίπτωση ολικής απώλειας.

Εξαιρέσεις για εσκεμμένες ζημιές

Οι ασφαλιστικές πολιτικές στην Ελλάδα μπορεί να περιέχουν αποκλείσεις για εσκεμμένες ζημιές, που σημαίνει ότι η κάλυψη για ζημιές στην περιουσία ενδέχεται να μην ισχύει εάν η ζημιά στο όχημά σας προκλήθηκε εσκεμμένα. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε αυτές τις αποκλείσεις και τις επιπτώσεις τους κατά την υποβολή αξιώσεων για ζημιές στην περιουσία.

Εδώ είναι τρεις βασικές πληροφορίες που πρέπει να λάβετε υπόψη:

 • Αποκλείσεις για εσκεμμένες ζημιές: Οι ασφαλιστικές πολιτικές συνήθως αποκλείουν την κάλυψη για οποιαδήποτε ζημιά που προκλήθηκε εσκεμμένα. Αυτό σημαίνει ότι εάν προκαλέσετε εσκεμμένα ζημιά στο δικό σας όχημα ή εάν κάποιος άλλος προξενήσει εσκεμμένα ζημιά στο όχημά σας, η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να μην παράσχει κάλυψη για τις επισκευές ή την αντικατάσταση.
 • Διαδικασία αξιώσεων: Εάν το όχημά σας έχει υποστεί εσκεμμένη ζημιά, πρέπει παρατίθεται ακόμα το περιστατικό στην ασφαλιστική εταιρεία σας. Θα αξιολογήσουν τις συνθήκες και θα καθορίσουν εάν η ζημιά εμπίπτει στην αποκλειστική απαγόρευση για εσκεμμένες ζημιές. Εάν εμπίπτει, θα σας ενημερώσουν ότι η αξίωση δεν είναι δικαιούμενη για κάλυψη.
 • Δικαιολογητικά για κάλυψη: Για να είστε δικαιούχος για κάλυψη, η ζημιά πρέπει να είναι ατύχημα ή να προκληθεί από γεγονότα που είναι εκτός του ελέγχου σας. Είναι σημαντικό να εξετάσετε προσεκτικά την ασφαλιστική σας πολιτική για να κατανοήσετε τις συγκεκριμένες αποκλείσεις και περιορισμούς κάλυψης που σχετίζονται με εσκεμμένες ζημιές.

Η κατανόηση των αποκλείσεων για εσκεμμένες ζημιές είναι κρ

Υποχρεωτική ασφάλιση ανευ ασφάλειας οδηγού

Ένα από τα σημαντικά απαιτούμενα σύμφωνα με τους νόμους ασφάλισης οχημάτων στην Ελλάδα είναι η υποχρεωτική κάλυψη για μη ασφαλισμένους οδηγούς. Αυτός ο τύπος κάλυψης σχεδιάστηκε για να σας προστατεύει στην περίπτωση που εμπλέκεστε σε ένα ατύχημα με έναν μη ασφαλισμένο οδηγό. Βεβαιώνει ότι θα έχετε οικονομική αποζημίωση για τους τραυματισμούς και τις ζημιές σας, ακόμα κι αν η άλλη πλευρά δεν έχει ασφάλεια.

Η διαδικασία αποζημίωσης για την υποχρεωτική κάλυψη μη ασφαλισμένου οδηγού είναι σχετικά απλή. Εάν εμπλακείτε σε ένα ατύχημα με ένα μη ασφαλισμένο οδηγό, θα πρέπει να συγκεντρώσετε όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας του άλλου οδηγού και ένα έκθεση της αστυνομίας, εάν είναι διαθέσιμο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ασφαλιστική σας εταιρεία για να αναφέρετε το ατύχημα και να ξεκινήσετε τη διαδικασία αποζημίωσης.

Για να είστε δικαιούχος της υποχρεωτικής κάλυψης μη ασφαλισμένου οδηγού, πρέπει να πληροίτε ορισμένα κριτήρια. Καταρχάς, το ατύχημα πρέπει να προκλήθηκε από την αμέλεια ή την ευθύνη του μη ασφαλισμένου οδηγού. Επιπλέον, πρέπει να έχετε υποστεί σωματικούς τραυματισμούς ή ζημιές στην περιουσία σας ως αποτέλεσμα του ατυχήματος. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε ασφαλιστική πολιτική μπορεί να έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις και περιορισμούς, επομένως συνιστάται να ελέγξετε την πολιτική σας και να συμβουλευτείτε την ασφαλιστική σας εταιρεία για να διασφαλίσετε ότι πληροίτε όλες τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας.

Προαιρετικές επιλογές επιπλέον κάλυψης

Εάν ψάχνετε για ακόμη περισσότερη προστασία πέρα ​​από την υποχρεωτική κάλυψη για ατασθαλία ασφαλισμένου οχήματος, υπάρχουν αρκετές προαιρετικές πρόσθετες επιλογές κάλυψης διαθέσιμες σύμφωνα με τους νόμους ασφάλειας οχημάτων στην Ελλάδα. Αυτές οι προαιρετικές επιλογές κάλυψης προσφέρουν επιπλέον οφέλη και μπορούν να προσαρμοστούν για να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Εδώ είναι τρεις κύριες επιλογές που πρέπει να λάβετε υπόψη σας:

 • Κάλυψη Σύγκρουσης: Αυτή η κάλυψη βοηθά να πληρωθούν τα έξοδα επισκευής ή αντικατάστασης του οχήματός σας αν υποστεί ζημιά σε μια σύγκρουση, ανεξάρτητα από τον υπεύθυνο. Παρέχει αίσθηση ασφάλειας και εξασφαλίζει ότι δεν θα μείνετε με μεγάλη οικονομική επιβάρυνση σε περίπτωση ατυχήματος.
 • Πλήρης Κάλυψη: Αυτή η κάλυψη προστατεύει από μη πτώση συμβάντα, όπως κλοπή, βανδαλισμός, πυρκαγιά ή φυσικές καταστροφές. Καλύπτει το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του οχήματός σας, προσφέροντας μια επιπλέον στρώση ασφάλειας για την επένδυσή σας.
 • Κάλυψη Προσωπικού Τραυματισμού: Αυτή η κάλυψη παρέχει κάλυψη για ιατρικά έξοδα και απώλεια μισθού για εσάς και τους επιβάτες σας σε περίπτωση ατυχήματος. Εξασφαλίζει ότι θα λάβετε την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη χωρίς να ανησυχείτε για τις οικονομικές συνέπειες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το κόστος της προαιρετικής κάλυψης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως ο τύπος του οχήματος, οι ιστορικοί οδήγησης σας και τα όρια κάλυψης που επιλέγετε. Λαμβάνοντας υπόψη τα ε

Κυρώσεις για μη συμμόρφωση με τους νόμους ασφαλίσεων

Η μη συμμόρφωση με τους νόμους της Ελλάδας για την ασφάλεια των οχημάτων μπορεί να έχει σημαντικές κυρώσεις. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις συνέπειες της μη τήρησης αυτών των νόμων, καθώς έχουν θεσπιστεί για την προστασία τόσο των οδηγών όσο και των πεζών στο δρόμο.

Ένα από τα πρόστιμα για τη μη συμμόρφωση είναι η οδήγηση χωρίς ασφάλιση. Στην Ελλάδα, είναι υποχρεωτικό για όλους τους οδηγούς να έχουν τουλάχιστον ασφάλιση ευθύνης τρίτου προσώπου. Εάν σας πιάσουν να οδηγείτε χωρίς ασφάλιση, μπορεί να αντιμετωπίσετε υψηλά πρόστιμα, αναστολή ή ακύρωση της άδειας οδήγησής σας, κατάσχεση του οχήματός σας ή ακόμη και φυλάκιση. Αυτές οι κυρώσεις έχουν θεσπιστεί για να αποτρέψουν τα άτομα από τον κίνδυνο της οδήγησης χωρίς ασφάλεια, καθώς αυτό δεν απειλεί μόνο τους άλλους, αλλά αφήνει επίσης τον ασφαλιστικά ανεπάρκεια προστατευμένο οδηγό ευάλωτο σε περίπτωση ατυχήματος.

Μια άλλη συνέπεια της μη συμμόρφωσης είναι η μη ανανέωση της ασφάλισής σας εγκαίρως. Στην Ελλάδα, η ασφάλεια οχήματος πρέπει να ανανεώνεται ετησίως και η αποτυχία να το κάνετε μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις. Εάν η ασφάλισή σας λήξει, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο και το όχημά σας μπορεί να κατασχεθεί μέχρι να παράσχετε απόδειξη ασφάλισης. Επιπλέον, η οδήγηση χωρίς έγκυρη ασφάλεια μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος, καθώς μπορεί να θεωρηθείτε προσωπικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό προκαλέσετε.

Είναι ζωτικής σημασίας να συμμορφώνεστε με τους νόμους της Ελλάδας για την ασφάλεια των οχημά

Συνεργάτες insurancemarket.gr