Αποκωδικοποίηση των νόμων ασφάλισης αυτοκινήτων της Ελλάδας: 8 κύρια σημεία

Πίνακας Περιεχομένων

Αισθάνεστε υπερφορτωμένος από τους νόμους ασφάλειας αυτοκινήτου της Ελλάδας; Μην ανησυχείτε, έχουμε τη λύση για εσάς!

Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε την πολυπλοκότητα και θα σας παρέχουμε 8 κύρια σημεία για να σας βοηθήσουμε να πλοηγηθείτε στο σύστημα με ευκολία.

Από τις ελάχιστες απαιτήσεις κάλυψης έως την κατανόηση της διαδικασίας αποζημίωσης, θα αποκωδικοποιήσουμε τα πάντα.

Έτοιμαστε για να γίνετε ειδικός στην ασφάλεια αυτοκινήτου στην Ελλάδα!

Απαιτήσεις ελάχιστης κάλυψης

Η κατανόηση των ασφαλιστικών τιμών και των ορίων ευθύνης που ισχύουν είναι ζωτικής σημασίας. Στην Ελλάδα, τα ελάχιστα απαιτούμενα καλύμματα για την ασφάλιση αυτοκινήτων καθορίζονται από το νόμο. Για να λειτουργείτε νόμιμα ένα όχημα στην Ελλάδα, πρέπει να έχετε ασφάλιση ευθύνης τρίτων. Αυτή η μορφή κάλυψης είναι γνωστή και ως ασφάλιση 'MTPL' ή 'TPL'. Παρέχει προστασία από σωματικές βλάβες ή ζημιές σε περιουσία που προκαλούνται σε τρίτους σε ένα ατύχημα όπου εσείς είστε υπεύθυνος.

Τα ελάχιστα όρια ευθύνης για αυτοκινητοσυναλλαγή στην Ελλάδα είναι 500.000 ευρώ για σωματικές βλάβες ανά άτομο, 1.000.000 ευρώ για σωματικές βλάβες ανά ατύχημα και 100.000 ευρώ για ζημιές σε περιουσία. Αυτά τα όρια εξασφαλίζουν ότι έχετε επαρκή κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις μπορεί να μην είναι αρκετές για να καλύψουν πλήρως όλα τα έξοδα σε ένα σοβαρό ατύχημα. Επομένως, είναι συμβουλευτικό να εξετάσετε πρόσθετες επιλογές κάλυψης, όπως η ολοκληρωμένη και η αστική ασφάλιση.

Η κατανόηση των ελάχιστων απαιτούμενων καλυμμάτων είναι ουσιώδους σημασίας για να αποφευχθούν νομικές κυρώσεις και οικονομικοί κίνδυνοι.

Διαθέσιμες επιλογές ασφάλισης

Για να εξασφαλίσετε την κάλυψη που ταιριάζει στις ανάγκες σας, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις διάφορες επιλογές ασφάλισης που υπάρχουν στην Ελλάδα. Όσον αφορά την ασφάλεια αυτοκινήτου, υπάρχουν διάφορα όρια κάλυψης και αυτοψίας που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Τα όρια κάλυψης ασφάλισης αναφέρονται στο μέγιστο ποσό που θα καταβάλει μια ασφαλιστική εταιρεία για μια αξίωση. Στην Ελλάδα, το ελάχιστο όριο κάλυψης που απαιτείται από το νόμο είναι 1.000.000 ευρώ για σωματικές βλάβες ή θάνατο. Ωστόσο, συνιστάται να επιλέξετε υψηλότερα όρια κάλυψης για να προστατευτείτε σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος. Υψηλότερα όρια κάλυψης μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικά εάν οδηγείτε συχνά σε πολυσύχναστες αστικές περιοχές, όπου είναι πιο πιθανό να συμβούν ατυχήματα.

Από την άλλη πλευρά, η αυτοψία είναι το ποσό που πρέπει να πληρώσετε από την τσέπη σας πριν η ασφάλισή σας να αρχίσει να ισχύει. Στην Ελλάδα, οι αυτοπληρωμές μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία και τον τύπο κάλυψης που επιλέγετε. Για παράδειγμα, εάν έχετε μια αυτοπληρωμή 200 ευρώ και κάνετε μια αξίωση 1.000 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσετε τα πρώτα 200 ευρώ, ενώ η ασφαλιστική σας εταιρεία θα καλύψει τα υπόλοιπα 800 ευρώ.

Κατά την επιλογή ασφάλειας αυτοκινήτου στην Ελλάδα, λάβετε υπόψη τις προσωπικές σας συνθήκες, τις οδηγικές σας συνήθειες και τον προϋπολογισμό σας. Μπορεί να αξίζει να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία ασφαλίσεων για να καθορίσετε τις καλύτερες επιλογές ασφάλισης για εσάς.

Υποχρεωτικά έγγραφα για την ασφάλεια αυτοκινήτου

Για να αποκτήσετε ασφάλεια αυτοκινήτου στην Ελλάδα, θα πρέπει να παράσχετε ορισμένα υποχρεωτικά έγγραφα. Αυτά τα έγγραφα απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ασφάλισης αυτοκινήτου και για την ακριβή αξιολόγηση του κινδύνου που συνδέεται με την ασφάλιση του οχήματός σας. Παρακάτω είναι τα υποχρεωτικά έγγραφα που πρέπει να παρέχετε:

 • Πιστοποιητικό Καταχώρησης Οχήματος (Βιβλίο Κυκλοφορίας): Αυτό το έγγραφο αποδεικνύει την ιδιοκτησία του οχήματος και περιέχει σημαντικές πληροφορίες, όπως ο αριθμός καταχώρησης του οχήματος και οι τεχνικές προδιαγραφές.
 • Αδεια Οδήγησης: Η έγκυρη αδεια οδήγησής σας είναι απαραίτητη για να επαληθευτεί ότι έχετε νόμιμο δικαίωμα να οδηγείτε στην Ελλάδα.
 • Απόδειξη Διαμονής: Αυτή μπορεί να είναι σε μορφή λογαριασμού υπηρεσιών ή συμφωνίας ενοικίασης για να επιβεβαιωθεί η κατοικία σας στην Ελλάδα.
 • Έκθεση Επιθεώρησης Οχήματος: Απαιτείται μια έγκυρη έκθεση επιθεώρησης για να επιβεβαιωθεί ότι το όχημά σας πληροί τα απαραίτητα πρότυπα ασφαλείας και οδικής αξιοπιστίας.
 • Προηγούμενη Ασφαλιστική Πολιτική: Εάν είχατε ασφάλιση αυτοκινήτου πριν, η παροχή της προηγούμενης ασφαλιστικής πολιτικής μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό του ιστορικού αποζημιώσεων σας και της επιλεξιμότητάς σας για ορισμένες εκπτώσεις.

Ποινές για οδήγηση χωρίς ασφάλιση

Όταν πρόκειται για οδήγηση χωρίς ασφάλεια στην Ελλάδα, υπάρχουν τρία βασικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Πρώτον, το κόστος της ανεξουσίας οδήγησης μπορεί να είναι σημαντικό, καθώς οι πιθανές πρόστιμες και κυρώσεις προστίθενται γρήγορα.

Δεύτερον, υπάρχουν νομικές συνέπειες για την οδήγηση χωρίς ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της άδειας οδήγησης και της καταχώρισης του οχήματος.

Τέλος, η οδήγηση χωρίς ασφάλεια σας εκθέτει σε σημαντικούς οικονομικούς κινδύνους, καθώς θα είστε προσωπικά υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημιές ή τραυματισμούς προκληθούν σε ατύχημα.

Είναι κρίσιμο να κατανοήσετε και να συμμορφωθείτε με τους νόμους ασφάλισης αυτοκινήτων της Ελλάδας για να αποφύγετε αυτές τις δαπανηρές συνέπειες.

Κόστος μη ασφαλισμένης οδήγησης

Αν οδηγείτε χωρίς ασφάλεια στην Ελλάδα, μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυστηρές κυρώσεις και υψηλά πρόστιμα. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε το κόστος της μη ασφαλισμένης οδήγησης για να αποφύγετε αυτές τις συνέπειες. Εδώ είναι πέντε βασικά στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη:

 • Νομικές Κυρώσεις: Η οδήγηση χωρίς ασφάλεια είναι ποινικό αδίκημα στην Ελλάδα και οι αρχές το παίρνουν σοβαρά. Μπορεί να αντιμετωπίσετε πρόστιμα που κυμαίνονται από 200€ έως 2.000€, ανάλογα με τις συνθήκες.
 • Κράτηση Οχήματος: Αν σας πιάσουν οδηγώντας χωρίς ασφάλεια, το όχημά σας μπορεί να κρατηθεί. Για να το ανακτήσετε, θα πρέπει να πληρώσετε επιπλέον τέλη, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ρυμούλκησης και αποθήκευσης.
 • Αναστολή Διπλώματος: Η οδήγηση χωρίς ασφάλεια μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή του διπλώματος οδήγησής σας έως και τρεις μήνες. Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη δυνατότητά σας να μετακινηθείτε ή να εκτελέσετε σημαντικές εργασίες.
 • Προσωπική Ευθύνη: Σε περίπτωση ατυχήματος, η έλλειψη ασφάλειας σας ως οδηγού μπορεί να οδηγήσει σε προσωπική ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή τραυματισμούς προκληθούν. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά οικονομικά βάρη.
 • Προσιτότητα Ασφάλισης: Ενώ οι ασφάλειες μπορεί να φαίνονται δαπανηρές, οι δυνητικές οικονομικές συνέπειες της μη ασφάλιστης οδήγησης υπερβαίνουν κατά πολύ το έξοδο για την απόκτηση κατάλληλης κάλυψης.

Η κατανόηση του δυνητικού κόστους της μη ασφαλισμένης οδήγησης στην Ελλάδα υπογραμμίζει τη σημασία της απόκτ

Νομικές συνέπειες για τη μη ασφάλιση

Η οδήγηση χωρίς ασφάλιση στην Ελλάδα μπορεί να έχει σημαντικές νομικές συνέπειες και ποινές. Οι νομικές συνέπειες για την οδήγηση ασφαλιστικά ανεύθυνα περιλαμβάνουν πρόστιμα, ανάκληση της άδειας οδήγησης και κατάσχεση του οχήματος.

Αν συλληφθείτε να οδηγείτε χωρίς ασφάλεια, μπορεί να αντιμετωπίσετε πρόστιμα που κυμαίνονται από 200€ έως 2.000€, ανάλογα με τις συνθήκες. Επιπλέον, η άδεια οδήγησής σας μπορεί να ανασταλεί για έως τρεις μήνες, απαγορεύοντάς σας να οδηγείτε νόμιμα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος. Επιπλέον, το όχημά σας μπορεί να κατασχεθεί μέχρι να προσκομιστεί απόδειξη ασφάλισης.

Αυτές οι νομικές συνέπειες δεν αποτελούν μόνο οικονομικούς κινδύνους, αλλά μπορούν επίσης να έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο οδηγικό σας μητρώο και στην ικανότητά σας να αποκτήσετε οικονομική ασφάλιση στο μέλλον. Είναι ζωτικής σημασίας να τηρείτε τους νόμους ασφάλειας των αυτοκινήτων στην Ελλάδα για να αποφύγετε τα νομικά και οικονομικά προβλήματα που συνοδεύουν την οδήγηση χωρίς ασφάλιση.

Οι οικονομικοί κίνδυνοι χωρίς ασφάλιση

Για να κατανοήσετε τους οικονομικούς κινδύνους της οδήγησης χωρίς ασφάλεια στην Ελλάδα, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις ποινές που επιβάλλονται για αυτήν την παράβαση. Οι νομικές συνέπειες και οι οικονομικές συνέπειες της οδήγησης χωρίς ασφάλεια είναι σοβαρές. Εδώ είναι πέντε βασικά σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη:

 • Πρόστιμα: Εάν σας πιάσουν να οδηγείτε χωρίς ασφάλεια, μπορείτε να αναμένετε υψηλά πρόστιμα που κυμαίνονται από 500 έως 2.000 ευρώ.
 • Αναστολή άδειας: Η άδεια οδήγησής σας μπορεί να ανασταλεί για έως και δύο μήνες, αποτρέποντάς σας από να οδηγείτε νόμιμα ένα όχημα.
 • Κατάσχεση οχήματος: Η αστυνομία έχει την εξουσία να κατασχέσει το όχημά σας εάν σας πιάσουν να οδηγείτε χωρίς ασφάλεια, με αποτέλεσμα επιπλέον έξοδα για την απελευθέρωσή του.
 • Αυξημένα ασφάλιστρα: Η οδήγηση χωρίς ασφάλεια μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερα ασφάλιστρα στο μέλλον, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες σας θεωρούν ως οδηγό υψηλού κινδύνου.
 • Νομικές διαδικασίες: Εκτός από τα πρόστιμα, την αναστολή άδειας και την κατάσχεση οχήματος, μπορεί να αντιμετωπίσετε και νομικές διαδικασίες που μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω το οικονομικό σας βάρος.

Η οδήγηση χωρίς ασφάλεια στην Ελλάδα όχι μόνο επιφέρει νομικές συνέπειες αλλά σας βάζει και σε σημαντικό οικονομικό κίνδυνο. Είναι ζωτικής σημασίας να συμμορφώνεστε με το νόμο και να εξασφαλίζετε κατάλληλη ασφάλεια για να αποφύγετε αυτές τις ποινές.

Παράγοντες που επηρεάζουν τα ασφάλιστρα αυτοκινήτων

Όταν καθορίζετε την ασφάλεια αυτοκινήτου σας στην Ελλάδα, αρκετοί παράγοντες παίζουν ρόλο.

Το οδηγικό σας ιστορικό θα έχει σημαντική επίδραση στο κόστος, με ατυχήματα και παραβιάσεις της κυκλοφοριακής νομοθεσίας που οδηγούν σε υψηλότερες ασφάλειες.

Ο τύπος του αυτοκινήτου που οδηγείτε θα επηρεάσει επίσης την τιμή, καθώς πιο ακριβά ή υψηλής απόδοσης αυτοκίνητα συνήθως συνοδεύονται από υψηλές ασφάλειες.

Τέλος, το επίπεδο κάλυψης που επιλέγετε, είτε πρόκειται για βασική ευθύνη είτε για περιεκτική, θα επηρεάσει την ασφάλεια που πληρώνετε.

Επίδραση στο αρχείο οδήγησης

Το οδηγητικό σας ιστορικό έχει σημαντική επίπτωση στους παράγοντες που επηρεάζουν τις ασφάλειες αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Η διατήρηση ενός καθαρού οδηγικού ιστορικού είναι ζωτικής σημασίας αν θέλετε να διατηρήσετε χαμηλά τα ασφάλιστρά σας.

Εδώ είναι πέντε βασικά σημεία σχετικά με τη συσχέτιση μεταξύ του οδηγικού σας ιστορικού και των ασφαλιστικών ασφαλίσεων:

 • Καταγραφή κυκλοφοριακών παραβάσεων: Οποιαδήποτε ιστορία κυκλοφοριακών παραβάσεων, όπως παράβαση των ορίων ταχύτητας ή οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα ασφάλιστρα.
 • Ατυχήματα: Η εμπλοκή σε ατυχήματα, ειδικά αν είστε υπεύθυνοι, πιθανότατα θα έχει ως αποτέλεσμα αυξημένο κόστος ασφάλισης.
 • Υποβληθείσες αξιώσεις: Η συχνή υποβολή αξιώσεων στην ασφάλεια αυτοκινήτου υποδηλώνει υψηλότερο κίνδυνο, που μπορεί να αυξήσει τα ασφάλιστρα.
 • Απόσταση που διανύετε: Όσο περισσότερο οδηγείτε, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ατυχημάτων, οπότε οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορεί να επιβάλλουν υψηλότερα ασφάλιστρα για μεγαλύτερα χιλιόμετρα.
 • Εμπειρία οδήγησης: Οι νεοαποκτηθέντες άδειες οδήγησης ή όσοι έχουν λιγότερη εμπειρία οδήγησης μπορεί να αντιμετωπίζουν υψηλότερα ασφάλιστρα λόγω του αυξημένου προφίλ κινδύνου τους.

Θυμηθείτε ότι η διατήρηση ενός καθαρού οδηγικού ιστορικού είναι σημαντική όχι μόνο για την ασφάλειά σας, αλλά και για τη διατήρηση προσιτών ασφαλίστρων αυτοκινήτου.

Επίδραση του τύπου οχήματος

Ένας καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει τις ασφάλειες αυτοκινήτων σας στην Ελλάδα είναι ο αριθμός των οχημάτων που κατέχετε. Οι ασφαλιστικές εταιρείες λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό των οχημάτων που κατέχετε για να καθορίσουν τις ασφαλιστικές σας εισφορές. Εάν κατέχετε πολλά οχήματα, το συνολικό κόστος ασφάλισής τους θα είναι υψηλότερο σε σύγκριση με την ασφάλιση ενός μόνο οχήματος.

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τις ασφάλειες αυτοκινήτων στην Ελλάδα είναι οι τροποποιήσεις του οχήματος. Εάν έχετε κάνει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο όχημά σας, όπως προσθήκη μεταπωλούμενων ανταλλακτικών ή αξεσουάρ, μπορεί να επηρεάσει τις εισφορές σας. Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορεί να θεωρήσουν τα τροποποιημένα οχήματα ως υψηλού κινδύνου για ατυχήματα ή κλοπές, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι εισφορές.

Επομένως, είναι σημαντικό να αποκαλύπτετε κάθε τροποποίηση του οχήματός σας στον ασφαλιστικό σας πάροχο για να εξασφαλίσετε ακριβείς υπολογισμούς εισφορών.

Επίπεδο Κάλυψης Επίδραση

Για να αναλύσουμε περαιτέρω τους παράγοντες που επηρεάζουν τις ασφάλειες αυτοκινήτων, ας εξετάσουμε τον αντίκτυπο των επιπέδων κάλυψης στην Ελλάδα. Το επίπεδο κάλυψης που επιλέγετε για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις ασφάλειες σας. Εδώ είναι πέντε κύρια σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη σχετικά με τα όρια κάλυψης στην Ελλάδα:

 • Ποσό αυτοσυμμετοχής: Όσο υψηλότερη είναι η αυτοσυμμετοχή σας, τόσο χαμηλότερες θα είναι οι ασφάλειες σας.
 • Όρια υπευθυνότητας για σωματικές βλάβες: Υψηλότερα όρια μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερες ασφάλειες, καθώς παρέχουν μεγαλύτερη κάλυψη για ιατρικά έξοδα και νομικά έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος.
 • Όρια υπευθυνότητας για ζημιές στην περιουσία: Όμοια με την υπευθυνότητα για σωματικές βλάβες, υψηλότερα όρια θα οδηγήσουν σε υψηλότερες ασφάλειες.
 • Πλήρης κάλυψη και κάλυψη σύγκρουσης: Όσο περισσότερη κάλυψη έχετε για ζημιές στο δικό σας όχημα, τόσο υψηλότερες θα είναι οι ασφάλειές σας.
 • Πρόσθετες επιλογές κάλυψης: Προαιρετική κάλυψη, όπως προστασία από ανεξάρτητους οδηγούς ή οδική βοήθεια, μπορεί επίσης να επηρεάσει τις ασφάλειές σας.

Διαδικασία Αποζημίωσης και Χρονοδιαγράμματα

Η πλοήγηση στη διαδικασία καταγραφής ατυχημάτων και των χρονοδιαγραμμάτων για την ασφάλιση αυτοκινήτου στην Ελλάδα μπορεί να είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, αλλά η κατανόηση των βασικών σημείων θα βοηθήσει για μια ομαλή και αποτελεσματική εμπειρία. Όσον αφορά τη διαδικασία εξόφλησης αξιώσεων, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις ευθύνες της ασφαλιστικής εταιρείας.

Πρώτον, μετά από ένα ατύχημα, θα πρέπει να αναφέρετε άμεσα το περιστατικό στην ασφαλιστική εταιρεία σας. Θα σας καθοδηγήσουν μέσω των απαραίτητων βημάτων και θα σας παρέχουν τις απαιτούμενες φόρμες προς συμπλήρωση. Είναι κρίσιμο να παρέχετε ακριβείς και λεπτομερείς πληροφορίες για να αποφευχθούν καθυστερήσεις στη διαδικασία αξιώσεων.

Μόλις υποβληθεί η αίτησή σας, η ασφαλιστική εταιρεία έχει τη νομική υποχρέωση να διερευνήσει και να αξιολογήσει τις ζημιές. Θα διορίσουν έναν ρυθμιστή για να αξιολογήσει το μέγεθος της απώλειας, που μπορεί να περιλαμβάνει τον έλεγχο του οχήματος και την αναθεώρηση κάθε σχετικής τεκμηρίωσης.

Η ασφαλιστική εταιρεία έχει υποχρέωση να σας παράσχει μια προσφορά εξόφλησης αξιώσεων εντός 30 ημερών από την παραλαβή όλων των απαραίτητων εγγράφων. Αν συμφωνείτε με την προσφορά, η πληρωμή θα πρέπει να γίνει άμεσα. Ωστόσο, αν διαφωνείτε, έχετε το δικαίωμα να διαπραγματευτείτε ή ακόμη και να ζητήσετε νομική βοήθεια για την προστασία των συμφερόντων σας.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι η ασφαλιστική εταιρεία φέρει την ευθύνη για την επεξεργασία της αίτησής σας με αποτελεσματικότητα και εγκαίρως. Αν δεν εκπληρώσ

Πρόσθετες επιλογές κάλυψης

Όταν εξετάζετε τις επιλογές ασφάλισης αυτοκινήτου σας στην Ελλάδα, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις επιπλέον επιλογές κάλυψης που έχετε στη διάθεσή σας. Αυτές οι επιλογές παρέχουν επιπλέον προστασία για το όχημά σας και προσφέρουν διάφορα οφέλη που μπορούν να σας δώσουν ηρεμία στο δρόμο.

Εδώ είναι πέντε βασικά οφέλη επιπλέον κάλυψης που πρέπει να λάβετε υπόψη σας:

 • Κάλυψη Σύγκρουσης: Αυτός ο τύπος κάλυψης πληρώνει για τις ζημιές στο όχημά σας που προκαλούνται από σύγκρουση με άλλο όχημα ή αντικείμενο, ανεξάρτητα από την ευθύνη.
 • Ολοκληρωμένη Κάλυψη: Η ολοκληρωμένη κάλυψη προστατεύει το όχημά σας από μη συγκρουστικά γεγονότα, όπως κλοπή, υποκλοπή, πυρκαγιά ή φυσικές καταστροφές.
 • Κάλυψη Μη Ασφαλισμένου Οδηγού: Αυτή η κάλυψη ισχύει όταν εμπλέκεστε σε ατύχημα με οδηγό που δεν έχει ασφάλιση ή έχει ανεπαρκή κάλυψη.
 • Κάλυψη Ιατρικών Εξόδων: Η κάλυψη ιατρικών εξόδων βοηθά στην κάλυψη των ιατρικών εξόδων για εσάς και τους επιβάτες σας σε περίπτωση ατυχήματος, ανεξάρτητα από την ευθύνη.
 • Κάλυψη Ενοικίασης Αυτοκινήτου: Αυτή η κάλυψη παρέχει αποζημίωση για το κόστος ενοικίασης αυτοκινήτου ενώ το όχημά σας επισκευάζεται λόγω αποζημίωσης που καλύπτεται.

Όταν επιλέγετε επιπλέον επιλογές κάλυψης, είναι επίσης σημαντικό να λάβετε υπόψη σας τα αφερέγγυα της ασφάλισης. Το αφερέγγυο είναι το ποσό που πρέπει να πληρώσετε από την τσέπη σας πριν η ασφάλισή σας ξεκινήσει να ισχύει. Υψηλότερα αφερέγγυα συνήθως οδηγούν σε χαμηλότερες ασφάλειες, αλλά είναι σημαντ

Κατανόηση Μπόνους Χωρίς Απαίτηση και Έκπτωσης

Καθώς εξερευνάτε τις επιλογές ασφάλισης αυτοκινήτου σας στην Ελλάδα, είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσετε τα οφέλη ενός μπόνους ανεξαρτησίας από απαιτήσεις και τις πιθανές έκπτωσεις που μπορεί να σας προσφέρει.

Ένα μπόνους ανεξαρτησίας από απαιτήσεις είναι μια ανταμοιβή που δίνεται στους ασφαλισμένους που δεν έχουν κάνει καμία απαίτηση κατά τη διάρκεια της περιόδου της ασφάλισής τους. Αυτό το μπόνους εφαρμόζεται ως έκπτωση στην ασφάλεια σας κατά την επόμενη περίοδο ασφάλισης. Όσο περνάει ο χρόνος χωρίς να κάνετε απαίτηση, τόσο υψηλότερη θα είναι η έκπτωση από απαιτήσεις σας.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι ο μπόνους ανεξαρτησίας από απαιτήσεις συνήθως συνδέεται με τον ασφαλισμένο και όχι το όχημα. Αυτό σημαίνει ότι αν αλλάξετε όχημα ή πάροχο ασφάλισης, μπορείτε να μεταφέρετε την έκπτωση από απαιτήσεις σας στη νέα σας ασφάλεια.

Για να διατηρήσετε την έκπτωση από απαιτήσεις σας, είναι απαραίτητο να ανανεώσετε την ασφάλειά σας εγκαίρως. Αν αποτύχετε να το κάνετε και η ασφάλειά σας λήξει, μπορεί να χάσετε την συγκεντρωμένη έκπτωση από απαιτήσεις σας. Για τον λόγο αυτό, συνίσταται να θέσετε υπενθυμίσεις για την ημερομηνία ανανέωσης της ασφάλειάς σας, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι δεν θα την χάσετε και δεν θα ρισκάρετε να χάσετε την έκπτωσή σας.

Η κατανόηση του μπόνους ανεξαρτησίας από απαιτήσεις και η εκμετάλλευση των πιθανών έκπτωσεων που προσφέρει μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρήματα στις ασφάλειες αυτοκινήτου σας στην Ελλάδα.

Συνεργάτες insurancemarket.gr