Οι 9 Καλύτερες Συμβουλές για τους Νόμους Ασφάλισης Οχημάτων στην Ελλάδα

Πίνακας Περιεχομένων

Σκοπεύετε να οδηγήσετε στην Ελλάδα;

Πριν ξεκινήσετε για τον δρόμο, είναι κρίσιμο να κατανοήσετε τους νόμους ασφάλισης οχημάτων στην Ελλάδα.

Σε αυτό το άρθρο, θα σας παρέχουμε τις 9 καλύτερες πληροφορίες για αυτούς τους νόμους.

Από τις απαιτήσεις ελάχιστης κάλυψης ευθύνης έως την αποζημίωση για σωματικές βλάβες και ζημιές σε περιουσία, είμαστε εδώ για εσάς.

Έτσι, ζώστε τις ζώνες σας και ετοιμαστείτε να πλοηγηθείτε στον ελληνικό τοπίο της ασφάλισης όπως επαγγελματίας.

Ελάχιστες απαιτήσεις κάλυψης ευθύνης

Πρέπει να έχετε την ελάχιστη κάλυψη ευθύνης που απαιτείται από τους νόμους της ελληνικής ασφάλειας οχημάτων. Όταν πρόκειται να ασφαλίσετε το όχημά σας στην Ελλάδα, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τα όρια της ασφάλειας και τους παράγοντες που καθορίζουν το ασφάλιστρο σας.

Στην Ελλάδα, η ελάχιστη κάλυψη ευθύνης είναι υποχρεωτική για όλα τα οχήματα. Αυτή η κάλυψη παρέχει οικονομική προστασία σε περίπτωση που προκαλέσετε ένα ατύχημα που οδηγεί σε τραυματισμό ή ζημιά στην ιδιοκτησία κάποιου άλλου. Τα όρια της ελάχιστης κάλυψης ευθύνης καθορίζονται από τον νόμο και διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του οχήματος που κατέχετε.

Τα όρια κάλυψης της ασφάλειας καθορίζουν το μέγιστο ποσό που θα πληρώσει η ασφαλιστική σας εταιρεία σε περίπτωση ατυχήματος. Είναι κρίσιμο να επιλέξετε όρια κάλυψης που προστατεύουν επαρκώς τα περιουσιακά σας στοιχεία και πληρούν τις νομικές απαιτήσεις. Υψηλότερα όρια κάλυψης συνήθως οδηγούν σε υψηλότερα ασφάλιστρα, αλλά παρέχουν και μεγαλύτερη οικονομική προστασία.

Κατά τον υπολογισμό του ασφαλίστρου σας, πολλοί παράγοντες έχουν σημασία. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν το οδηγικό σας ιστορικό, την ηλικία σας, τον τύπο του οχήματός σας και την περιοχή όπου ζείτε. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αξιολογούν τον κίνδυνο που συνδέεται με την ασφάλιση εσάς και του οχήματός σας, και αυτοί οι παράγοντες βοηθούν στον καθορισμό του ασφάλιστρου σας.

Η κατανόηση των απαιτήσεων της ελάχιστης κάλυψης ευθύνης και των παραγόντων που επηρεάζουν το ασφάλιστρό σας είναι ουσιαστική όταν ασφαλίζετε το όχημά σας στ

Υποχρεωτικοί τύποι ασφαλίσεων στην Ελλάδα

Για να συμμορφωθούμε με τους νόμους ασφάλισης οχημάτων στην Ελλάδα, είναι απαραίτητο να έχουμε συγκεκριμένους τύπους ασφάλισης. Οι υποχρεωτικοί τύποι ασφάλισης στην Ελλάδα περιλαμβάνουν την ασφάλιση υποχρεώσεων προς τρίτους και τις υποχρεώσεις αναφοράς ατυχημάτων οχημάτων.

Καταρχήν, όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων στην Ελλάδα υποχρεούνται να έχουν ασφάλιση υποχρεώσεων προς τρίτους. Αυτός ο τύπος ασφάλισης καλύπτει οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό προκαλείται σε τρίτο πρόσωπο κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος. Οι ελάχιστες απαιτήσεις κάλυψης υποχρεώσεων στην Ελλάδα ορίζονται από τον νόμο και πρέπει να τηρούνται από όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι αυτή η ασφάλιση καλύπτει μόνο τις ζημιές σε άλλους και δεν παρέχει κάλυψη για το ασφαλισμένο όχημα ή τους επιβάτες του.

Επιπλέον, οι νόμοι ασφάλισης οχημάτων στην Ελλάδα επιβάλλουν επίσης τις υποχρεώσεις αναφοράς ατυχημάτων οχημάτων. Σε περίπτωση ατυχήματος, οι εμπλεκόμενες πλευρές υποχρεούνται να αναφέρουν το περιστατικό στην αστυνομία εντός 24 ωρών. Αυτή η υποχρέωση αναφοράς εξασφαλίζει ότι όλα τα ατυχήματα καταγράφονται και ερευνώνται σωστά, επιτρέποντας μια δίκαιη επίλυση και κατάλληλη αποζημίωση για τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Έγγραφα ασφάλειας στα ελληνικά

Όταν αποκτάτε ασφάλεια οχήματος στην Ελλάδα, είναι σημαντικό να εξοικειωθείτε με το περιεχόμενο των ασφαλιστικών εγγράφων. Αυτά τα έγγραφα περιγράφουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της ασφάλισής σας και παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευθύνες σας ως ασφαλισμένου. Εδώ είναι τέσσερα κλειδιά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τα ασφαλιστικά έγγραφα στην Ελλάδα:

 1. Λεπτομέρειες κάλυψης: Τα έγγραφα της ασφάλειας θα αναφέρουν σαφώς τον τύπο της κάλυψης που έχετε αγοράσει, όπως αστική ευθύνη ή ολοκληρωμένη κάλυψη. Θα καθορίζονται επίσης τα όρια κάλυψης και οποιεσδήποτε αποκλείσεις μπορεί να ισχύουν.
 2. Διαδικασία απαίτησης: Τα έγγραφα της ασφάλειας θα περιγράφουν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημιάς στο όχημά σας. Αυτό περιλαμβάνει την αναφορά του περιστατικού στην ασφαλιστική εταιρεία, την παροχή της απαραίτητης τεκμηρίωσης και την τήρηση οποιωνδήποτε συγκεκριμένων διαδικασιών περιγράφονται στην πολιτική.
 3. Διάρκεια πολιτικής: Τα έγγραφα θα καθορίζουν τη διάρκεια της ασφάλειας σας, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης. Είναι σημαντικό να ανανεώνετε την πολιτική σας πριν λήξει προκειμένου να αποφύγετε διακοπή της κάλυψης.
 4. Πλεονεκτήματα ολοκληρωμένης κάλυψης: Εάν έχετε επιλέξει ολοκληρωμένη κάλυψη, τα έγγραφα της ασφάλειας θα αναλύουν τα επιπρόσθετα πλεονεκτήματα στα οποία μπορεί να έχετε δικαίωμα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κάλυψη για κλοπή, πυρκαγιά, βανδαλισμό και άλλες ζημ

Υποχρεώσεις αναφοράς ατυχήματος οχημάτων

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις αναφοράς ατυχήματος οχημάτων στην Ελλάδα, υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις και χρονοδιαγράμματα που πρέπει να γνωρίζετε.

Για να αναφέρετε ένα ατύχημα, θα πρέπει να συμπληρώσετε τις απαιτούμενες φόρμες αναφοράς ατυχήματος, οι οποίες μπορούν να ληφθούν από την αστυνομία ή την ασφαλιστική σας εταιρεία.

Είναι σημαντικό να τηρείτε τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα για την αναφορά ατυχημάτων, καθώς η αποτυχία να το πράξετε μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με την αποζημίωση από την ασφαλιστική σας εταιρεία.

Απαιτούμενα Έντυπα Αναφοράς Ατυχήματος

Πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλετε τα απαιτούμενα έντυπα αναφοράς ατυχήματος για να πληρούνται οι υποχρεώσεις σας όσον αφορά την αναφορά ατυχήματος οχήματος στην Ελλάδα.

Εδώ υπάρχει ένας οδηγός βήμα προς βήμα για το πώς να συμπληρώσετε τα έντυπα αναφοράς ατυχήματος στην Ελλάδα:

 1. Αποκτήστε τα ελληνικά έντυπα αναφοράς ατυχήματος: Τα έντυπα αυτά μπορούν να αποκτηθούν από την ασφαλιστική σας εταιρεία ή από τον τοπικό αστυνομικό σταθμό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα αντίγραφο του έντυπου στο όχημά σας ανά πάσα στιγμή.
 2. Συλλέξτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες: Όταν συμπληρώνετε το έντυπο αναφοράς ατυχήματος, θα πρέπει να παρέχετε λεπτομέρειες, όπως η ημερομηνία, η ώρα και η τοποθεσία του ατυχήματος, καθώς και τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των εμπλεκομένων μερών.
 3. Περιγράψτε το ατύχημα: Εξηγήστε σαφώς πώς συνέβη το ατύχημα, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συμβάλλοντων παραγόντων ή καταστάσεων του δρόμου.
 4. Υπογράψτε και υποβάλετε το έντυπο: Αφού συμπληρώσετε το έντυπο αναφοράς ατυχήματος, υπογράψτε το και υποβάλετέ το στην ασφαλιστική σας εταιρεία εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου.

Χρονοδιαγράμματα για την αναφορά ατυχημάτων

Για να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας για την αναφορά ατυχημάτων οχημάτων στην Ελλάδα, είναι σημαντικό να τηρείτε συγκεκριμένες προθεσμίες για την αναφορά των ατυχημάτων. Η άμεση αναφορά των ατυχημάτων είναι κρίσιμη τόσο για τη διερεύνηση του ατυχήματος όσο και για τη διαδικασία αξιολόγησης αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρεία.

Στην Ελλάδα, πρέπει να αναφέρετε ένα ατύχημα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα εντός 24 ωρών εάν υπάρχουν τραυματισμοί ή σημαντικές υλικές ζημιές. Η αποτυχία να το κάνετε μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα ή δυσκολίες στην καταχώρηση αξίωσης από την ασφαλιστική εταιρεία.

Είναι σημαντικό να παρέχετε ακριβείς και λεπτομερείς πληροφορίες για το ατύχημα, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας, της ώρας, του τόπου και των εμπλεκόμενων μερών. Επιπλέον, θα πρέπει να συγκεντρώσετε οποιαδήποτε σχετική απόδειξη, όπως φωτογραφίες ή μαρτυρίες αυτόπτη μάρτυρα, για να υποστηρίξετε την αξίωσή σας.

Αποζημίωση για σωματικό τραυματισμό και ζημιές σε περιουσία

Για την αποζημίωση σωματικών βλαβών και ζημιών στην ιδιοκτησία, οι ελληνικοί νόμοι ασφαλίστρων οχημάτων παρέχουν έναν κατανοητό πλαίσιο. Όταν πρόκειται να υποβάλετε αίτηση για αποζημίωση, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τη διαδικασία αξίωσης ασφαλίστρων και τα όρια κάλυψης που ορίζονται από το νόμο. Εδώ υπάρχουν τέσσερα βασικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

 1. Διαδικασία Αξίωσης Ασφαλίστρων:

Εάν έχετε υποστεί σωματικές βλάβες ή ζημιές στην ιδιοκτησία λόγω ατυχήματος οχήματος στην Ελλάδα, πρέπει να αναφέρετε το περιστατικό στην ασφαλιστική σας εταιρεία το συντομότερο δυνατόν. Θα σας καθοδηγήσουν μέσω της διαδικασίας αξίωσης, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή αποδεικτικών στοιχείων, όπως ιατρικές εκθέσεις ή εκτιμήσεις επισκευής, για την υποστήριξη της αξίωσής σας.

 1. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Τρίτων:

Ο ελληνικός νόμος απαιτεί από όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων να έχουν ασφάλιση για αστική ευθύνη τρίτων, η οποία παρέχει κάλυψη για σωματικές βλάβες και ζημιές στην ιδιοκτησία που προκαλούνται σε άλλους. Αυτή η κάλυψη είναι υποχρεωτική και βοηθά να διασφαλιστεί ότι οι θύματα ατυχημάτων αποζημιώνονται για τις απώλειές τους.

 1. Όρια Αποζημίωσης:

Η αποζημίωση για σωματικές βλάβες και ζημιές στην ιδιοκτησία υπόκεινται σε ορισμένα όρια που καθορίζονται από το νόμο. Αυτά τα όρια ποικίλλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα της βλάβης ή της ζημιάς. Είναι σημαντικό να εξετάσετε την ασφαλιστική σας πολιτική για να κατανοήσετε τα όρια κάλυψης και να διασφαλίσετε ότι έχετε επ

Ποινές για οδήγηση χωρίς ασφάλεια

Εάν επιλέξετε να οδηγήσετε χωρίς ασφάλεια στην Ελλάδα, ετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε υψηλές πρόστιμες και δυνητικές συνέπειες για την άδεια οδήγησής σας. Οι οδηγοί χωρίς ασφάλεια μπορούν να προστεθούν πρόστιμα έως και 2.000 ευρώ, με την πιθανότητα επιπλέον ποινών ανάλογα με τις συνθήκες.

Πέρα από το οικονομικό βάρος, η οδήγηση χωρίς ασφάλεια μπορεί να οδηγήσει επίσης στην αναστολή της άδειας οδήγησής σας, καθιστώντας παράνομη τη λειτουργία οχήματος στους οδούς της Ελλάδας.

Πρόστιμα για μη ασφαλισμένους οδηγούς

Βεβαιωθείτε ότι έχετε έγκυρη ασφάλεια οχήματος για να αποφύγετε τις συνέπειες της οδήγησης χωρίς ασφάλιση. Στην Ελλάδα, η οδήγηση χωρίς ασφάλιση αποτελεί σοβαρή παράβαση που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά πρόστιμα και άλλες ποινές. Εδώ είναι τα πρόστιμα για τους ασφαλιστικά ανενεργούς οδηγούς στην Ελλάδα:

 1. Πρώτη παράβαση: Αν συλληφθείτε να οδηγείτε χωρίς ασφάλεια για πρώτη φορά, μπορεί να αντιμετωπίσετε πρόστιμο που κυμαίνεται από 200€ έως 500€.
 2. Δεύτερη παράβαση: Αν συλληφθείτε να οδηγείτε χωρίς ασφάλεια εντός τριών ετών από την πρώτη παράβαση, το πρόστιμο αυξάνεται σε 500€ έως 1.000€.
 3. Τρίτη παράβαση: Για τρίτη παράβαση εντός τριών ετών, το πρόστιμο μπορεί να κυμαίνεται από 1.000€ έως 2.000€, και η άδεια οδήγησής σας μπορεί να ανασταλεί για έως τρεις μήνες.
 4. Πρόσθετες ποινές: Εκτός από τα πρόστιμα, οι ασφαλιστικά ανενεργοί οδηγοί μπορεί να έχουν επίσης το όχημά τους κατασχεθεί, να αντιμετωπίσουν αυξημένες ασφάλειες στο μέλλον και να φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή τραυματισμούς προκληθούν σε ατύχημα.

Η οδήγηση χωρίς ασφάλεια είναι όχι μόνο παράνομη, αλλά σας βάζει επίσης σε οικονομικό κίνδυνο. Βεβαιωθείτε πάντα ότι έχετε έγκυρη ασφάλεια οχήματος για να αποφύγετε αυτές τις συνέπειες.

Συνέπειες αναστολής αδείας

Αποφύγετε να οδηγείτε χωρίς ασφάλεια στην Ελλάδα καθώς μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή της άδειας οδήγησης και άλλες κυρώσεις. Η οδήγηση χωρίς άδεια είναι μια σοβαρή παράβαση και μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Αν σας πιάσουν να οδηγείτε χωρίς ασφάλεια, η άδεια σας μπορεί να ανασταλεί από τις αρχές. Η αναστολή της άδειας σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να οδηγείτε νόμιμα ένα όχημα στην Ελλάδα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η διάρκεια της αναστολής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και οποιεσδήποτε προηγούμενες παραβάσεις.

Εκτός από την αναστολή της άδειας, μπορεί να υπάρχουν επίσης νομικές επιπτώσεις. Μπορεί να σας απαιτηθεί να πληρώσετε πρόστιμα ή να αντιμετωπίσετε άλλες κυρώσεις όπως καθορίζει το ελληνικό νομικό σύστημα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με τους νόμους ασφάλειας οχημάτων στην Ελλάδα για να αποφύγετε αυτές τις συνέπειες και να προστατεύσετε τον εαυτό σας νομικά.

Διαδικασίες Αποζημίωσης Ασφαλίστρων

Για να υποβάλετε με επιτυχία αίτηση ασφάλισης οχήματος στην Ελλάδα, πρέπει να τηρήσετε την απαιτούμενη τεκμηρίωση και να ακολουθήσετε τις συγκεκριμένες διαδικασίες που καθορίζονται από τον πάροχο ασφάλισης. Οι παρακάτω είναι οι βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε:

 1. Ενημερώστε την ασφαλιστική σας εταιρεία: Αμέσως μετά από ένα ατύχημα ή από ζημιά στο όχημά σας, πρέπει να ενημερώσετε την ασφαλιστική σας εταιρεία. Θα σας καθοδηγήσουν μέσα από τη διαδικασία αξίωσης και θα σας παρέχουν τα απαραίτητα έντυπα.
 2. Συλλέξτε την τεκμηρίωση: Για να υποστηρίξετε την αίτησή σας, θα πρέπει να συλλέξετε σημαντικά έγγραφα όπως η έκθεση της αστυνομίας, φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος και οποιαδήποτε ιατρικά έγγραφα αν υπήρξαν τραυματισμοί. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε αντίγραφα όλων των εγγράφων για τη δική σας αρχειοθέτηση.
 3. Συμπληρώστε τη φόρμα αξίωσης: Συμπληρώστε τη φόρμα αξίωσης ασφάλισης που παρέχεται από την ασφαλιστική σας εταιρεία. Να είστε λεπτομερείς και ακριβείς όταν περιγράφετε το περιστατικό και τις προκληθείσες ζημιές.
 4. Υποβάλετε την αίτησή σας: Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα αξίωσης και συλλέξετε όλη την απαιτούμενη τεκμηρίωση, υποβάλετε την αίτησή σας στην ασφαλιστική σας εταιρεία. Θα εξετάσουν την αίτησή σας και θα αξιολογήσουν τις ζημιές για να καθορίσουν την αποζημίωση που σας αναλογεί.

Προαιρετική κάλυψη και επιπρόσθετα οφέλη

Κατά την αγορά ασφάλειας οχήματος στην Ελλάδα, είναι σημαντικό να είστε ενήμεροι για τις προαιρετικές καλύψεις και τα επιπρόσθετα οφέλη που είναι διαθέσιμα για εσάς. Η κατανόηση της σύγκρισης των προαιρετικών καλύψεων και η πραγματοποίηση ανάλυσης των επιπρόσθετων οφελών μπορούν να σας βοηθήσουν να πάρετε μια ενημερωμένη απόφαση σχετικά με τον τύπο κάλυψης που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

Οι προαιρετικές καλύψεις αναφέρονται σε επιπλέον προστασία που μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε στην βασική ασφάλιση. Ορισμένες συνηθισμένες προαιρετικές καλύψεις στην Ελλάδα περιλαμβάνουν την κάλυψη σύγκρουσης, η οποία καλύπτει τις ζημιές στο όχημά σας σε περίπτωση ατυχήματος, και την ολοκληρωμένη κάλυψη, η οποία καλύπτει τις ζημιές στο όχημά σας από μη-σύγκρουση περιστατικά, όπως κλοπή ή φυσικές καταστροφές. Με τη σύγκριση των διαφορετικών προαιρετικών καλύψεων που είναι διαθέσιμες και την λήψη υπόψη παραγόντων, όπως οι οδηγικές συνήθειες σας και η αξία του οχήματός σας, μπορείτε να καθορίσετε ποια επιπλέον κάλυψη είναι απαραίτητη για εσάς.

Εκτός από τις προαιρετικές καλύψεις, είναι σημαντικό να αναλύσετε τα επιπρόσθετα οφέλη που προσφέρονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Αυτά τα οφέλη μπορεί να ποικίλουν σημαντικά και μπορεί να περιλαμβάνουν υπηρεσίες όπως οδική βοήθεια, κάλυψη για νομικά έξοδα, ή ακόμη και κάλυψη για ζημιές που προκαλούνται από ανεπαρκώς ασφαλισμένους ή μη ασφαλισμένους οδηγούς. Με τη λεπτομερή αναθεώρηση των επιπρόσθετων οφελών που παρέχονται από δ

Συμβουλές για τη σύγκριση ασφαλιστικών παρόχων στην Ελλάδα

Για να συγκρίνετε αποτελεσματικά τις ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, μπορείτε να ξεκινήσετε κάνοντας έρευνα σχετικά με τις επιλογές κάλυψης και τα πρόσθετα πλεονεκτήματα που προσφέρουν. Εδώ είναι μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη σύγκριση των ασφαλιστικών εταιρειών:

 1. Αναγνωρίστε τις ανάγκες σας: Πριν συγκρίνετε τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθορίστε ποιες επιλογές κάλυψης χρειάζεστε. Λάβετε υπόψη παράγοντες όπως η αστική ευθύνη, η κάλυψη σε περίπτωση σύγκρουσης, η συνολική κάλυψη και η προστασία από προσωπικούς τραυματισμούς.
 2. Ζητήστε πολλαπλές προσφορές: Επικοινωνήστε με διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες και ζητήστε προσφορές βάσει των συγκεκριμένων αναγκών σας. Αυτό θα σας δώσει μια ιδέα για το κόστος και την κάλυψη που παρέχει κάθε εταιρεία.
 3. Συγκρίνετε τις επιλογές κάλυψης: Εξετάστε προσεκτικά τις επιλογές κάλυψης που προσφέρονται από κάθε ασφαλιστική εταιρεία. Αναζητήστε λεπτομέρειες όπως τα όρια κάλυψης, τα αφερέγγυα και τις εξαιρέσεις. Βεβαιωθείτε ότι η κάλυψη συμφωνεί με τις ανάγκες σας.
 4. Αξιολογήστε τα επιπλέον πλεονεκτήματα: Εκτός από τις επιλογές κάλυψης, λάβετε υπόψη τα επιπλέον πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ορισμένες μπορεί να προσφέρουν οδική βοήθεια, απαλλαγή από καταχρήσεις και έκπτωση για άτομα με άψογο οδηγικό μητρώο. Αξιολογήστε αυτά τα πλεονεκτήματα για να καθορίσετε ποια είναι τα πιο πολύτιμα για εσάς.

Συνεργάτες insurancemarket.gr