7 Βασικές Απαιτήσεις για Ασφάλεια Μοτοσυκλέτας στην Ελλάδα

Πίνακας Περιεχομένων

Είστε έτοιμος να αναχωρήσετε στο δρόμο με τη μοτοσικλέτα σας στην Ελλάδα; Πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι έχετε την απαραίτητη ασφάλεια.

Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε τις 7 βασικές απαιτήσεις που πρέπει να γνωρίζετε. Από την απόδειξη κυριότητας μέχρι τους υποχρεωτικούς ελέγχους οχημάτων, θα σας καθοδηγήσουμε στις λεπτομέρειες της μοτοσικλετιστικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

Οπότε πάρτε το κράνος σας και ας ξεκινήσουμε!

Απόδειξη Ιδιοκτησίας και Εγγραφή

Για να εξασφαλίσετε ότι πληροίτε τις βασικές απαιτήσεις για την ασφάλεια μοτοσικλέτας στην Ελλάδα, πρέπει να παράσχετε απόδειξη ιδιοκτησίας και εγγραφής για τη μοτοσικλέτα σας. Η σημασία της κατοχής αυτής της απόδειξης δεν μπορεί να υπερτιμηθεί. Λειτουργεί ως απόδειξη ότι είστε ο νόμιμος ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας και ότι έχει εγγραφεί στις αρμόδιες αρχές.

Η απόκτηση απόδειξης ιδιοκτησίας και εγγραφής είναι ένας απλός διαδικασία. Καταρχάς, πρέπει να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής σύμβασης αγοράς ή απόδειξης, του τίτλου του οχήματος και των προηγούμενων εγγραφών. Αυτά τα έγγραφα πρέπει να αναγράφουν σαφώς το όνομά σας ως ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να επισκεφθείτε το τοπικό Τμήμα Μεταφορικών Μέσων (ΤΜΜ) ή την αντίστοιχη αρχή για να υποβάλετε αυτά τα έγγραφα. Θα επαληθεύσουν τις πληροφορίες και θα ενημερώσουν τα αρχεία τους αναλόγως. Αφού γίνει αυτό, θα σας εκδοθεί ένα πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και εγγραφής, το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσετε στον πάροχο ασφάλισης σας κατά την αίτηση για ασφάλιση μοτοσικλέτας.

Η κατοχή απόδειξης ιδιοκτησίας και εγγραφής είναι ζωτικής σημασίας, καθώς καθιστά σαφή το νόμιμο δικαίωμά σας να ασφαλίσετε τη μοτοσικλέτα. Χωρίς αυτό, η αίτηση ασφάλισης σας μπορεί να απορριφθεί, αφήνοντάς σας χωρίς την απαραίτητη κάλυψη. Έτσι, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε την παραπάνω διαδικασία και αποκτάτε την απαιτούμενη απόδειξη για να πληροίτε τις βασικές απαιτήσεις για την ασφάλεια μοτοσικλέτας στην Ελλά

Ελάχιστη ηλικία και απαιτήσεις αδειοδότησης

Για να οδηγήσετε νομίμως μηχανή στην Ελλάδα, πρέπει να πληρούνται κάποιες ηλικιακές και αδειοδοτικές απαιτήσεις. Οι περιορισμοί ηλικίας για τις άδειες διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της μοτοσικλέτας που προτίθεστε να οδηγήσετε.

Επιπλέον, υπάρχουν ελάχιστες προϋποθέσεις άδειας που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να αποκτηθεί άδεια μοτοσικλέτας.

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε και να συμμορφωθείτε με αυτές τις απαιτήσεις άδειας για να διασφαλίσετε ότι σας επιτρέπεται νομίμως να οδηγείτε μοτοσικλέτα στην Ελλάδα.

Περιορισμοί ηλικίας για άδειες

Πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένοι περιορισμοί ηλικίας και απαιτήσεις αδειοδότησης για να αποκτήσετε άδεια μοτοσυκλέτας στην Ελλάδα.

Η ελάχιστη ηλικία για να αποκτήσετε άδεια μοτοσυκλέτας στην Ελλάδα είναι 24 ετών. Ωστόσο, αν είστε 20 ετών, μπορείτε να αποκτήσετε άδεια για μοτοσυκλέτες με χωρητικότητα κινητήρα έως 125cc.

Για να είστε επιλέξιμοι για άδεια μοτοσυκλέτας, πρέπει να έχετε ένα έγκυρο δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου για τουλάχιστον δύο χρόνια. Επιπλέον, χρειάζεται να περάσετε θεωρητική και πρακτική εξέταση για να αποδείξετε τις γνώσεις και δεξιότητές σας στην ασφαλή λειτουργία μιας μοτοσυκλέτας.

Μόλις αποκτήσετε την άδεια μοτοσυκλέτας, ισχύει για 15 χρόνια. Μετά από αυτήν την περίοδο, θα πρέπει να περάσετε ξανά από τη διαδικασία ανανέωσης της άδειας, η οποία περιλαμβάνει ιατρική εξέταση και θεωρητική εξέταση.

Ελάχιστες απαιτούμενες προσόντα για την αδειοδότηση

Εάν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις ηλικίας και αδειοδότησης, μπορείτε να αποκτήσετε άδεια μοτοσικλέτας στην Ελλάδα. Η διαδικασία απόκτησης αδείας περιλαμβάνει αρκετά βήματα που ο αιτών πρέπει να ολοκληρώσει.

Καταρχήν, πρέπει να είστε τουλάχιστον 16 ετών για να υποβάλετε αίτηση για άδεια μοτοσικλέτας.

Δεύτερον, πρέπει να επιτύχετε ένα γραπτό εξεταστικό δοκίμιο που ελέγχει τις γνώσεις σας για τους κανόνες και τους κανονισμούς κυκλοφορίας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του γραπτού εξεταστικού δοκιμίου, πρέπει να περάσετε ένα πρακτικό δοκιμαστικό ταξίδι για να επιδείξετε την ικανότητά σας να χειρίζεστε μια μοτοσικλέτα με ασφάλεια.

Αφού έχετε ολοκληρώσει τις προαναφερθείσες απαιτήσεις, θα σας εκδοθεί άδεια μοτοσικλέτας, επιτρέποντάς σας να οδηγείτε νομίμως μοτοσικλέτες στην Ελλάδα.

Απαιτήσεις αδειοδότησης για μοτοσικλέτες

Οι ελάχιστες απαιτήσεις ηλικίας και αδειοδότησης για τις μοτοσικλέτες στην Ελλάδα εξασφαλίζουν ότι οι καταρτισμένοι άνθρωποι διαθέτουν τις απαραίτητες προσόντα για να τις οδηγούν με ασφάλεια στους δρόμους.

Για να αποκτήσετε άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας στην Ελλάδα, πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών. Η διαδικασία αδειοδότησης περιλαμβάνει αρκετά βήματα, συμπεριλαμβανομένης μιας γραπτής εξέτασης, μιας πρακτικής εξέτασης και μιας ιατρικής εξέτασης.

Η γραπτή εξέταση αξιολογεί τις γνώσεις σας για τους κανόνες κυκλοφορίας, τις πινακίδες και τους κανονισμούς που αφορούν συγκεκριμένα τις μοτοσικλέτες. Η πρακτική εξέταση αξιολογεί την ικανότητά σας να ελέγχετε και να μανοβράρετε τη μοτοσικλέτα με ασφάλεια. Επιπλέον, θα πρέπει να περάσετε μια ιατρική εξέταση για να εξασφαλίσετε ότι είστε σωματικά ικανοί να οδηγείτε μοτοσικλέτα.

Αυτές οι απαιτήσεις αδειοδότησης έχουν θεσπιστεί για να προωθήσουν την ασφάλεια των μοτοσικλετιστών και να μειώσουν τον κίνδυνο ατυχημάτων στους ελληνικούς δρόμους.

Ασφάλιση Ευθύνης

Για να εξασφαλίσετε την απαραίτητη κάλυψη, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις βασικές απαιτήσεις για την αστική ευθύνη ασφάλισης όταν ασφαλίζετε τη μοτοσικλέτα σας στην Ελλάδα.

Η αστική ευθύνη ασφάλισης είναι ένας κρίσιμος παράγοντας της ασφάλισης μοτοσικλέτας, καθώς σας προστατεύει οικονομικά στην περίπτωση που προκαλέσετε ένα ατύχημα και κριθείτε υπεύθυνοι για τραυματισμούς ή ζημίες σε περιουσία.

Στην Ελλάδα, υπάρχουν συγκεκριμένα όρια κάλυψης αστικής ευθύνης που πρέπει να πληροίτε για να συμμορφωθείτε με τις νομικές απαιτήσεις. Το ελάχιστο όριο κάλυψης για σωματικές βλάβες σε άλλους είναι 1.000.000 ευρώ ανά άτομο και 5.000.000 ευρώ ανά ατύχημα. Για ζημιές σε περιουσία άλλων, το ελάχιστο όριο κάλυψης είναι 1.000.000 ευρώ.

Είναι κρίσιμο να αξιολογήσετε την προσωπική σας κατάσταση και να καθορίσετε εάν αυτά τα όρια είναι επαρκή ή αν πρέπει να επιλέξετε υψηλότερα επίπεδα κάλυψης. Ο κόστος της αστικής ευθύνης ασφάλισης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με παράγοντες όπως η αξία της μοτοσικλέτας σας, οι οδηγητικές σας προηγούμενες εμπειρίες και τα επίπεδα κάλυψης που επιλέγετε.

Συνιστάται να λάβετε πολλαπλές προσφορές από παρόχους ασφαλίσεων για να συγκρίνετε τιμές και να εξασφαλίσετε ότι λαμβάνετε την καλύτερη προσφορά ενώ παράλληλα πληροίτε τα απαιτούμενα όρια κάλυψης αστικής ευθύνης στην Ελλάδα.

Υποχρεωτικός Έλεγχος Οχημάτων

Για να εξασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τους ελληνικούς κανονισμούς, πρέπει να υποβληθείτε σε υποχρεωτικό έλεγχο οχήματος για τη μοτοσικλέτα σας. Αυτός ο έλεγχος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της μοτοσικλέτας και για να εξασφαλιστεί η καταλληλότητα του οχήματος για το δρόμο. Εδώ υπάρχουν πέντε λόγοι για τους οποίους αυτός ο έλεγχος είναι σημαντικός:

 • Βεβαιώνει την Κανονική Λειτουργία: Ο έλεγχος ελέγχει τη συνολική κατάσταση της μοτοσικλέτας σας, συμπεριλαμβανομένων των φρένων, των φώτων, των ελαστικών και άλλων ουσιαστικών εξαρτημάτων. Αυτό βοηθά να εξασφαλιστεί ότι η μοτοσικλέτα σας είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και μπορεί να οδηγηθεί με ασφάλεια στον δρόμο.
 • Ανιχνεύει Πιθανούς Κινδύνους: Ο έλεγχος μπορεί να ανιχνεύσει οποιουσδήποτε πιθανούς κινδύνους ή προβλήματα με τη μοτοσικλέτα σας που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για εσάς ή για άλλους χρήστες του δρόμου. Η ανίχνευση αυτών των προβλημάτων εγκαίρως σας επιτρέπει να τα αντιμετωπίσετε άμεσα και να αποτρέψετε ατυχήματα.
 • Βελτιώνει την Οδική Ασφάλεια: Εξασφαλίζοντας ότι όλες οι μοτοσικλέτες στον δρόμο υποβάλλονται σε αυτόν τον έλεγχο, βελτιώνεται η συνολική ασφάλεια του οδοκαθαρτήρα. Οι προσεγμένα συντηρημένες μοτοσικλέτες συμβάλλουν σε έναν πιο ασφαλή οδικό περιβάλλον για όλους.
 • Συμμορφώνεται με τις Νομικές Απαιτήσεις: Σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς, ο έλεγχος της καταλληλότητας για το δρόμο είναι υποχρεωτικός για όλες τις μοτοσικλέτες. Υποβάλλοντας στον έλεγχο αυτό, δείχνετε τη συ

Σύστημα Μπόνους Χωρίς Αξιώσεις

Όταν λαμβάνετε υπόψη την ασφάλιση μοτοσικλέτας στην Ελλάδα, ένα καίριο στοιχείο που πρέπει να κατανοήσετε είναι το Σύστημα Μπόνους Αταίριαστων Απαιτήσεων και τα οφέλη του.

Αυτό το σύστημα σχεδιάστηκε για να ανταμείβει τους ασφαλισμένους που δεν έχουν κάνει καμία απαίτηση στις ασφαλιστικές τους πολιτικές. Με το να διατηρείτε ένα ανέπαφο ιστορικό, γίνεστε επιλέξιμοι για έκπτωση στο μπόνους απαιτήσεων στην ασφάλεια σας. Όσο περισσότερο πηγαίνετε χωρίς να κάνετε απαίτηση, τόσο υψηλότερη έκπτωση μπορείτε να λάβετε.

Τα οφέλη του Συστήματος Μπόνους Αταίριαστων Απαιτήσεων είναι διπλά. Καταρχάς, λειτουργεί ως κίνητρο για ασφαλή και υπεύθυνη οδήγηση. Με το να ενθαρρύνετε τους ασφαλισμένους να αποφεύγουν ατυχήματα, οι ασφαλιστικές ελπίζουν να μειώσουν τον αριθμό των απαιτήσεων που πρέπει να καλύψουν. Αυτό, από την άλλη πλευρά, βοηθά να διατηρηθούν προσιτές οι ασφάλειες για όλους τους ασφαλισμένους.

Δεύτερον, το Σύστημα Μπόνους Αταίριαστων Απαιτήσεων ανταμείβει τους ασφαλισμένους που έχουν ιστορικό υπεύθυνης οδήγησης. Αν δεν κάνετε απαίτηση για έναν συγκεκριμένο αριθμό ετών, μπορείτε να κερδίσετε μία σημαντική έκπτωση στο μπόνους απαιτήσεων, με αποτέλεσμα σημαντικές εξοικονομήσεις στην ασφάλεια σας. Αυτό μπορεί να κάνει μία σημαντική διαφορά στην προσιτότητα της ασφάλειας μοτοσικλέτας.

Για να είστε επιλέξιμοι για έκπτωση μπόνους απαιτήσεων, πρέπει να διατηρήσετε ανέπαφο ιστορικό. Αν κάνετε απαίτηση, το μπόνους απαιτήσεων σας μπορεί να επηρεαστεί, με αποτέλεσμα να έχετε μικρότερη έκπτωση ή ακόμη και να

Κάλυψη για προσωπικούς τραυματισμούς

Όσον αφορά την κάλυψη για προσωπικούς τραυματισμούς στη μοτοσικλετιστική ασφάλιση στην Ελλάδα, υπάρχουν αρκετά σημαντικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Πρώτον, περιλαμβάνεται η κάλυψη των ιατρικών εξόδων, εξασφαλίζοντας ότι θα είστε οικονομικά προστατευμένοι σε περίπτωση ατυχήματος.

Επιπλέον, παρέχεται αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος, επιτρέποντάς σας να ανακτήσετε οποιοδήποτε εισόδημα πιθανόν να έχετε χάσει λόγω των τραυματισμών σας.

Τέλος, περιλαμβάνονται επίσης παροχές αποκατάστασης, βοηθώντας σας να έχετε πρόσβαση στις απαραίτητες θεραπείες και θεραπείες για την ανάρρωσή σας.

Κάλυψη ιατρικών εξόδων

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή κάλυψη για προσωπικούς τραυματισμούς με κάλυψη ιατρικών εξόδων κατά την απόκτηση ασφάλειας μοτοσυκλέτας στην Ελλάδα. Αυτή η κάλυψη είναι κρίσιμη για να σας προστατεύσει οικονομικά σε περίπτωση ατυχήματος ή τραυματισμού. Ορισμένα σημαντικά σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη σας είναι τα εξής:

 • Όρια κάλυψης: Βεβαιωθείτε ότι η ασφαλιστική σας ασφάλεια παρέχει επαρκή κάλυψη για ιατρικά έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε το μέγιστο ποσό που θα καλύψει η ασφάλειά σας για ιατρικά έξοδα.
 • Διαδικασία αποζημίωσης: Εξοικειωθείτε με τη διαδικασία αποζημίωσης για την κάλυψη ιατρικών εξόδων. Κατανοήστε τα απαραίτητα βήματα για την υποβολή αξιώσεων και τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται.
 • Άμεση αποζημίωση: Ένας αξιόπιστος ασφαλιστικός πάροχος θα εξασφαλίσει άμεση αποζημίωση για τα ιατρικά σας έξοδα. Αναζητήστε μια εταιρεία που εγγυάται μια γρήγορη και ανένοχλη διαδικασία εκκαθάρισης αξιώσεων.
 • Πρόσθετα οφέλη: Ορισμένες ασφαλιστικές πολιτικές μπορεί να προσφέρουν πρόσθετα οφέλη, όπως κάλυψη για έξοδα αποκατάστασης ή αποζημίωση για απώλεια εργασίας λόγω τραυματισμού.
 • Ηρεμία του νου: Η κάλυψη ιατρικών εξόδων σας προσφέρει ηρεμία του νου, γνωρίζοντας ότι είστε προστατευμένος οικονομικά σε περίπτωση ατυχήματος ή τραυματισμού.

Θυμηθείτε να εξετάσετε προσεκτικά την ασφάλεια μοτοσυκλέτας σας για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή κάλυψη ιατρικών εξόδων που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Αποζημίωση απώλειας μισθών

Για να λάβετε αποζημίωση για τις χαμένες αποδοχές λόγω προσωπικού τραυματισμού, πρέπει να έχετε κάλυψη που ειδικά περιλαμβάνει αυτό το πρόσθετο οφέλη στην ασφάλεια μοτοσυκλέτας σας στην Ελλάδα.

Η αποζημίωση για χαμένες αποδοχές είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της κάλυψης για προσωπικούς τραυματισμούς, καθώς παρέχει οικονομική στήριξη όταν δεν είστε σε θέση να εργαστείτε λόγω ατυχήματος. Αυτή η κάλυψη εξασφαλίζει ότι δεν επιβαρύνεστε με την οικονομική επιβάρυνση της απώλειας εισοδήματος ενώ αναρρώνετε από τους τραυματισμούς σας.

Στην Ελλάδα, οι ασφάλειες μοτοσυκλέτας προσφέρουν διάφορα επίπεδα αποζημίωσης για χαμένες αποδοχές, ανάλογα με το βαθμό των τραυματισμών και τους όρους της ασφάλειας.

Είναι απαραίτητο να εξετάσετε προσεκτικά την ασφαλιστική σας πολιτική και να επιλέξετε την κατάλληλη κάλυψη για προσωπικούς τραυματισμούς, προκειμένου να διασφαλίσετε επαρκή αποζημίωση για τις χαμένες αποδοχές σε περίπτωση ατυχήματος.

Συμπεριλαμβάνονται οφέλη αποκατάστασης

Εάν έχετε κάλυψη για προσωπικούς τραυματισμούς στην ασφάλεια μοτοσικλέτας σας στην Ελλάδα, τα οφέλη αποκατάστασης περιλαμβάνονται για να υποστηρίξουν τη διαδικασία ανάρρωσής σας. Αυτά τα οφέλη σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να ανακτήσετε τη φυσική σας ικανότητα και την ανεξαρτησία σας μετά από ένα ατύχημα. Εδώ είναι πέντε λόγοι για τους οποίους τα οφέλη αποκατάστασης είναι ζωτικής σημασίας:

 • Ολοκληρωμένη κάλυψη: Με τα οφέλη αποκατάστασης, έχετε πρόσβαση σε μια σειρά ιατρικών υπηρεσιών και θεραπειών προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες ανάγκες σας.
 • Γρηγορότερη ανάρρωση: Η έγκαιρη και κατάλληλη αποκατάσταση μπορεί να βοηθήσει στην ταχύτερη ανάρρωσή σας και να μειώσει τον κίνδυνο μακροπρόθεσμων επιπλοκών.
 • Βελτιωμένη ποιότητα ζωής: Επικεντρώνοντας στην αποκατάσταση, μπορείτε να ανακτήσετε τη λειτουργικότητά σας και να βελτιώσετε την συνολική ποιότητα ζωής σας.
 • Οικονομική ασφάλεια: Τα οφέλη αποκατάστασης εξασφαλίζουν ότι οι δαπάνες που συνδέονται με την ανάρρωσή σας καλύπτονται, αποτρέποντας οικονομικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια μιας προκλητικής περιόδου.
 • Προστασία μπόνους χωρίς αξιώσεις: Η χρήση των οφελών αποκατάστασης δεν επηρεάζει το μπόνους χωρίς αξιώσεις σας, επιτρέποντάς σας να λάβετε την υποστήριξη που χρειάζεστε χωρίς να ανησυχείτε για αυξημένα ασφάλιστρα.

Η περιλαμβανόμενη αποκατάσταση οφείλει να σας προσφέρει αίσθηση ασφάλειας και έναν δρόμο προς την ανάρρωση σε περίπτωση προσωπικού τραυματισμού.

Αποκλείσεις και Προαιρετική Κάλυψη

Μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε προαιρετική κάλυψη στην ασφάλεια μοτοσυκλέτας σας στην Ελλάδα, η οποία προσφέρει επιπλέον προστασία πέρα ​​από την κανονική κάλυψη. Η προαιρετική κάλυψη σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την πολιτική σας βάσει των συγκεκριμένων αναγκών και προτιμήσεών σας.

Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή προαιρετικής κάλυψης είναι οι αποκλείσεις που μπορεί να ισχύουν. Οι αποκλείσεις είναι συγκεκριμένες καταστάσεις ή περιστάσεις που δεν καλύπτονται από την ασφάλεια σας. Είναι απαραίτητο να εξετάσετε προσεκτικά αυτές τις αποκλείσεις για να διασφαλίσετε ότι έχετε την απαραίτητη κάλυψη για πιθανούς κινδύνους.

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι τα όρια κάλυψης και τα αυτοκαταβολή που συνδέονται με την προαιρετική κάλυψη. Τα όρια κάλυψης αναφέρονται στο μέγιστο ποσό που η ασφαλιστική σας εταιρεία θα πληρώσει για μια καλυμμένη αξίωση. Υψηλότερα όρια κάλυψης μπορεί να προσφέρουν μεγαλύτερη οικονομική προστασία, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε υψηλότερες ασφάλειες. Από την άλλη πλευρά, οι αυτοκαταβολές είναι το ποσό που πρέπει να πληρώσετε από την τσέπη σας πριν η ασφάλεια σας ξεκινήσει την κάλυψή της. Η επιλογή μιας υψηλότερης αυτοκαταβολής μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των ασφαλίστρων, αλλά σημαίνει επίσης ότι θα έχετε μεγαλύτερη οικονομική ευθύνη σε περίπτωση αξίωσης.

Είναι κρίσιμο να συζητήσετε τις επιλογές σας με τον πάροχο της ασφάλειάς σας για να κατανοήσετε τη διαθέσιμη προαιρετική κάλυψη και πώς μπορεί να ενισχύσει τ

Συνεργάτες insurancemarket.gr