8 Καλύτερες Επιλογές Κάλυψης για Ευθύνες Σκαφών στην Ελλάδα

Πίνακας Περιεχομένων

Ψάχνετε για τις καλύτερες επιλογές κάλυψης για ευθύνη στη ναυτιλία στην Ελλάδα; Μην ψάχνετε περισσότερο!

Σε αυτό το άρθρο, θα σας καθοδηγήσουμε μέσα από τις κορυφαίες 8 επιλογές που είναι διαθέσιμες για να προστατευτείτε εσείς και το σκάφος σας.

Από την κάλυψη ευθύνης για σωματική βλάβη μέχρι την προστασία από μη ασφαλισμένους ναυτικούς, είμαστε εδώ για εσάς.

Ανακαλύψτε τις καλύτερες επιλογές κάλυψης που προσαρμόζονται στους μοναδικούς κινδύνους και τις ευθύνες που μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά την πλοήγηση στα ελληνικά ύδατα.

Μην πλέετε σε αυτά τα νερά χωρίς την κατάλληλη ασφάλεια – συνεχίστε να διαβάζετε για να βρείτε την ιδανική σας κάλυψη!

Κάλυψη ευθύνης για σωματικές βλάβες

Όταν πρόκειται για την κάλυψη ευθύνης για σωματικές βλάβες κατά την ναυτιλία στην Ελλάδα, πρέπει να είστε ενήμεροι για τις επιλογές σας. Είναι ζωτικής σημασίας να έχετε επαρκή κάλυψη για να προστατεύετε τον εαυτό σας σε περίπτωση ατυχήματος ή τραυματισμού. Η κάλυψη ευθύνης παρέχει χρηματοοικονομική προστασία εάν κριθείτε υπεύθυνοι για την πρόκληση σωματικής βλάβης σε κάποιον άλλο κατά την χρήση ενός σκάφους.

Τα όρια κάλυψης αναφέρονται στο μέγιστο ποσό που θα καταβάλει η ασφαλιστική σας ασφάλεια για αξιώσεις σωματικής βλάβης. Είναι σημαντικό να εξετάσετε προσεκτικά τα όρια κάλυψης που επιλέγετε, καθώς αυτά θα καθορίσουν το ποσό προστασίας που έχετε σε περίπτωση αγωγής. Τα υψηλότερα όρια κάλυψης προσφέρουν γενικά μεγαλύτερη χρηματοοικονομική προστασία, αλλά συνοδεύονται επίσης από υψηλότερες ασφάλειες.

Οι εξαιρέσεις της ασφάλειας αναφέρονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις ή περιστάσεις που δεν καλύπτονται από την ασφαλιστική σας ασφάλεια. Είναι απαραίτητο να εξετάσετε προσεκτικά αυτές τις εξαιρέσεις για να κατανοήσετε τι δεν καλύπτεται. Οι συνήθεις εξαιρέσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τραυματισμούς που προκύπτουν από παράνομες δραστηριότητες, πρόκληση εσκεμμένων βλαβών από τον ασφαλισμένο ή τραυματισμούς σε μέλη της οικογένειας.

Για να διασφαλίσετε την καλύτερη κάλυψη ευθύνης για σωματική βλάβη κατά την ναυτιλία στην Ελλάδα, συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία ασφαλείας που θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία και θα σας βοηθήσει να επιλέξετε την κατάλληλη ασφαλιστική πολι

Προστασία έναντι ευθυνών για ζημιές σε ιδιοκτησία

Για την καλύτερη προστασία από τις ευθύνες για ζημιές στην ιδιοκτησία κατά την ναυτιλία στην Ελλάδα, πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις επιλογές κάλυψης σας. Τα ατυχήματα συμβαίνουν και είναι σημαντικό να έχετε επαρκή προστασία από αξιώσεις για ζημιές στην ιδιοκτησία. Μία από τις βασικές επιλογές κάλυψης που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι η κάλυψη για τις ευθύνες από σύγκρουση πλοίων.

Οι ευθύνες από σύγκρουση πλοίων συμβαίνουν όταν το σκάφος σας συγκρούεται με άλλο πλοίο, προκαλώντας ζημιές και στα δύο εμπλεκόμενα πλοία. Αυτό μπορεί να έχει σημαντικές οικονομικές συνέπειες, ειδικά εάν οι ζημιές είναι σοβαρές. Η κάλυψη για τις ευθύνες από σύγκρουση πλοίων μπορεί να σας βοηθήσει να προστατευθείτε από την ανάγκη να πληρώσετε από την τσέπη σας για τις επισκευές ή την αντικατάσταση των πληγέντων πλοίων.

Όταν επιλέγετε την κάλυψη για τις ευθύνες από σύγκρουση πλοίων, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις της ασφαλιστικής σύμβασης. Ορισμένες συμβάσεις μπορεί να έχουν περιορισμούς στα είδη των πλοίων που καλύπτονται ή στο μέγιστο ποσό κάλυψης που παρέχεται. Είναι επίσης σημαντικό να λάβετε υπόψη τυχόν αφαίρεση ή εξαιρέσεις που μπορεί να ισχύουν.

Κάλυψη για Ρύπανση και Ευθύνες Περιβαλλοντικού Χαρακτήρα

Όσον αφορά τις ευθύνες στον τομέα της ναυτιλίας στην Ελλάδα, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η κάλυψη για τη ρύπανση και τις ευθύνες για το περιβάλλον.

Η κάλυψη για τη θαλάσσια ρύπανση και την αστική ευθύνη για το περιβάλλον μπορεί να σας βοηθήσει να προστατευθείτε σε περίπτωση ατυχήματος, διαρροής ή ζημίας στο περιβάλλον.

Είναι ζωτικής σημασίας να είστε ενήμεροι για τους κανονισμούς ρύπανσης στην Ελλάδα και να διασφαλίσετε ότι η κάλυψή σας πληροί τις απαραίτητες απαιτήσεις.

Κάλυψη Ρύπανσης των Θαλασσών

Για να προστατευτείτε από την ρύπανση και τις περιβαλλοντικές ευθύνες κατά την ναυτιλία στην Ελλάδα, εξετάστε την απόκτηση κάλυψης για θαλάσσια ρύπανση. Αυτός το είδος ασφάλισης παρέχει κάλυψη για τα έξοδα που σχετίζονται με την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, τον καθαρισμό και την αποκατάσταση, καθώς και την αντίδραση και περιορισμό των πετρελαιοκηλίδων.

Εδώ είναι μερικοί κύριοι λόγοι για τους οποίους η κάλυψη για θαλάσσια ρύπανση είναι απαραίτητη για τους ναυτικούς στην Ελλάδα:

 • Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης: Η κάλυψη για θαλάσσια ρύπανση εξασφαλίζει ότι έχετε την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης της ρύπανσης, όπως η εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου ρύπανσης στο σκάφος σας.
 • Καθαρισμός και αποκατάσταση: Σε περίπτωση ατυχήματος που προκαλεί ρύπανση, η κάλυψη για θαλάσσια ρύπανση θα καλύψει τα έξοδα για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών, βοηθώντας να μειωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος.
 • Αντίδραση και περιορισμός πετρελαιοκηλίδων: Εάν εμπλακείτε σε μια πετρελαιοκηλίδα, η κάλυψη για θαλάσσια ρύπανση θα παρέχει τα απαραίτητα κεφάλαια για αποτελεσματικές προσπάθειες αντίδρασης και περιορισμού, βοηθώντας να ελαχιστοποιηθεί η ζημιά στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Ασφάλεια Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Εάν είστε σκάφος στην Ελλάδα, είναι απαραίτητο να έχετε την κατάλληλη κάλυψη για τις ρυπογόνες και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης ευθύνης για περιβαλλοντική ζημία. Αυτός ο τύπος ασφάλισης παρέχει προστασία ευθύνης σε περίπτωση που είστε υπεύθυνοι για προκαλούν περιβαλλοντική ζημία ή ρύπανση κατά τη διάρκεια της ναυτιλίας.

Τυχαίες διαρροές, διαρροές ή εκρήξεις καυσίμων, πετρελαίου ή άλλων επικίνδυνων ουσιών μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον. Η ασφάλιση ευθύνης για περιβαλλοντική ζημία εξασφαλίζει ότι είστε οικονομικά προστατευμένοι και μπορεί να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού, αποκατάστασης και νομικών εξόδων που μπορεί να προκύψουν από τέτοια περιστατικά.

Είναι κρίσιμο να εξετάσετε προσεκτικά την πολιτική σας για να κατανοήσετε την συγκεκριμένη κάλυψη και τα όρια που παρέχονται. Επενδύοντας σε ασφάλιση ευθύνης για περιβαλλοντική ζημία, ακολουθείτε μια υπεύθυνη προσέγγιση για την προστασία των όμορφων υδάτων και του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας.

Οι κανονισμοί για την ρύπανση στην Ελλάδα

Για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ρύπανσης της Ελλάδας και να έχουν επαρκή κάλυψη για τις ρυπαντικές και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, είναι σημαντικό για τους ναυτικούς να κατανοήσουν τις επιλογές ασφάλισής τους. Εδώ υπάρχουν δύο βασικά σημεία προς εξέταση:

 • Κανονισμοί Ρύπανσης της Ελλάδας: Η Ελλάδα έχει αυστηρούς κανονισμούς ρύπανσης για την προστασία του ανέγγιχτου θαλάσσιου περιβάλλοντός της. Αυτοί οι κανονισμοί αποσκοπούν στον ελάχιστο αντίκτυπο της ρύπανσης στη θαλάσσια ζωή και εξασφαλίζουν την βιώσιμη χρήση των ελληνικών υδάτων. Οι ναυτικοί πρέπει να τηρούν αυτούς τους κανονισμούς και να αποκτούν τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις για να λειτουργούν τα σκάφη τους νόμιμα.
 • Επίδραση της Ρύπανσης στη Θαλάσσια Ζωή: Η ρύπανση, όπως οι διαρροές πετρελαίου και οι χημικές εκρήξεις, μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή της Ελλάδας. Μπορεί να μολύνει το νερό, να βλάψει τους θαλάσσιους οργανισμούς και να αναταράξει εύθραυστα οικοσυστήματα. Είναι ζωτικής σημασίας για τους ναυτικούς να έχουν ασφάλιση που προστατεύει όχι μόνο από πιθανές υποχρεώσεις, αλλά και παρέχει οικονομική υποστήριξη για οποιαδήποτε περιβαλλοντική ζημιά προκληθεί από τις δραστηριότητές τους.

Η κατανόηση των κανονισμών ρύπανσης της Ελλάδας και η απόκτηση κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης δεν θα προστατεύσει μόνο τους ναυτικούς από νομικές συνέπειες, αλλά θα συμβάλει επίσης στη διατήρηση του όμορφου θαλάσσιου περιβάλλοντος της Ελλάδας.

Επιλογές για την απομάκρυνση απόβλητων και τις δαπάνες απόθεσης

Όσον αφορά τις δαπάνες απομάκρυνσης και σωσίας σε περίπτωση ατυχήματος, υπάρχουν αρκετά σημαντικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Καταρχάς, πρέπει να αξιολογήσετε τη διαθεσιμότητα ασφάλισης για αυτές τις δαπάνες.

Δεύτερον, είναι κρίσιμο να λάβετε υπόψη τις δαπάνες που συνδέονται με τις εργασίες σωσίας.

Τέλος, είναι απαραίτητο να είστε ενήμεροι για τις νομικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις που επιβάλλονται από τις αρχές σχετικά με την απομάκρυνση ατυχημάτων και τη σωσία στην Ελλάδα.

Διαθεσιμότητα Ασφάλισης

Λάβετε υπόψην την περιλαμβανομένη ασφάλεια κάλυψης για τα έξοδα απομάκρυνσης αποβλήτων και αποθήκευσης κατά την ναυτιλία στην Ελλάδα. Αυτή η κάλυψη είναι ουσιαστική για να προστατευτείτε από δυνητικά δαπανηρές καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν εάν το σκάφος σας υποστεί ζημιά ή βυθιστεί.

Ορίστε μερικά κύρια σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη σχετικά με τη διαθεσιμότητα της ασφάλειας και τις δαπάνες:

 • Διαθεσιμότητα κάλυψης:
 • Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα προσφέρουν πολιτικές που περιλαμβάνουν κάλυψη για τα έξοδα απομάκρυνσης αποβλήτων και αποθήκευσης.
 • Είναι σημαντικό να εξετάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε πολιτικής για να διασφαλίσετε ότι παρέχει επαρκή κάλυψη για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.
 • Σκέψεις για το κόστος:
 • Το κόστος της ασφάλειας για τα έξοδα απομάκρυνσης αποβλήτων και αποθήκευσης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με παράγοντες όπως η αξία του σκάφους σας, η ηλικία του και η εμπειρία σας στη ναυτιλία.
 • Συνιστάται να λάβετε πολλαπλές προσφορές από διάφορους ασφαλιστικούς παρόχους για να συγκρίνετε επιλογές κάλυψης και κόστος.

Σκέψεις Κόστους για την Ανάκτηση

Πριν αγοράσετε ασφάλιση για το σκάφος σας στην Ελλάδα, είναι σημαντικό να αξιολογήσετε το κόστος για την αποκατάσταση, ειδικότερα τις επιλογές που υπάρχουν για την απομάκρυνση των ναυαγίων και τα έξοδα αποκατάστασης. Τα έξοδα αποκατάστασης μπορεί να είναι σημαντικά, ειδικά σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος ή φυσικής καταστροφής.

Όσον αφορά τις επιλογές για ασφάλιση αποκατάστασης, υπάρχουν μερικοί βασικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Καταρχάς, ίσως θέλετε να προσδιορίσετε εάν η ασφαλιστική σας πολιτική περιλαμβάνει ασφάλιση αποκατάστασης ως μέρος των τυπικών διατάξεών της ή αν πρέπει να προστεθεί ως επιπλέον επισήμανση. Επιπλέον, θα πρέπει να ελέγξετε τα όρια κάλυψης και τα αφερέγγυα που συνδέονται με τα έξοδα αποκατάστασης. Ορισμένες πολιτικές μπορεί να έχουν συγκεκριμένα όρια για τα έξοδα αποκατάστασης, ενώ άλλες μπορεί να απαιτούν από εσάς να πληρώσετε ένα αφερέγγυο πριν η κάλυψη ισχύσει.

Είναι κρίσιμο να αξιολογήσετε προσεκτικά αυτούς τους παράγοντες για να εξασφαλίσετε ότι έχετε την κατάλληλη ασφάλιση αποκατάστασης προκειμένου να προστατεύσετε την επένδυσή σας.

Νομικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις

Για να διασφαλίσετε την συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις, πρέπει να είστε ενήμεροι για τις διαθέσιμες επιλογές για την απομάκρυνση ερειπίων και τα έξοδα διάσωσης κατά τη συζήτηση των καλύτερων επιλογών κάλυψης για τις ευθύνες στη ναυτιλία στην Ελλάδα.

Εδώ είναι μερικά βασικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

 • Νομικές υποχρεώσεις: Η Ελλάδα έχει συγκεκριμένους νόμους σχετικά με την απομάκρυνση ερειπίων και τα έξοδα διάσωσης. Είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσετε αυτές τις υποχρεώσεις για να αποφύγετε οποιεσδήποτε νομικές συνέπειες.
 • Απαιτήσεις ασφάλειας: Για να πληρούνται οι απαιτήσεις ασφάλισης στην Ελλάδα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας την κάλυψη για την απομάκρυνση ερειπίων και τα έξοδα διάσωσης στην ασφάλειά σας. Αυτό θα σας προστατεύσει οικονομικά σε περίπτωση ατυχήματος ή περιστατικού που αφορά το σκάφος σας.
 • Όταν επιλέγετε επιλογές κάλυψης, βεβαιωθείτε ότι αναθεωρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της ασφάλειάς σας για να κατανοήσετε το εύρος της κάλυψης που παρέχεται για την απομάκρυνση ερειπίων και τα έξοδα διάσωσης.
 • Συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία ασφαλίσεων που ειδικεύεται στις θαλάσσιες ασφάλειες για να διασφαλίσετε ότι έχετε την κατάλληλη κάλυψη που πληροί τις νομικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις ασφάλειας σας.

Ασφάλιση για νομικά έξοδα και έξοδα υπεράσπισης

Κατά την πλοήγησή σας στα νερά της Ελλάδας, είναι σημαντικό να είστε ενήμεροι για τις δυνατότητες κάλυψης που προσφέρονται για νομικά έξοδα και δικαστικά έξοδα μέσω ασφάλισης. Η ύπαρξη ασφάλισης για νομικά έξοδα και δικαστικά έξοδα μπορεί να σας παρέχει οικονομική προστασία σε περίπτωση ατυχήματος κατά την πλοήγηση με σκάφος ή άλλων νομικών ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν.

Οι οριοθετήσεις κάλυψης για νομικά έξοδα και δικαστικά έξοδα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία και την συγκεκριμένη ασφαλιστική ασφάλεια που επιλέγετε. Είναι κρίσιμο να εξετάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις της ασφαλιστικής σύμβασης σας για να κατανοήσετε την έκταση της κάλυψης που παρέχεται. Ορισμένες ασφαλίσεις μπορεί να έχουν ένα συγκεκριμένο όριο για νομικά έξοδα και δικαστικά έξοδα, ενώ άλλες μπορεί να προσφέρουν κάλυψη έως ένα συγκεκριμένο ποσοστό του συνολικού ορίου της ασφάλειας.

Εκτός από τα όρια κάλυψης της ασφάλισης, είναι επίσης σημαντικό να λάβετε υπόψη τις επιλογές για νομική υπεράσπιση που σας παρέχονται. Ορισμένες ασφαλίσεις μπορεί να σας παρέχουν πρόσβαση σε ένα δίκτυο νομικών εμπειρογνωμόνων που μπορούν να σας βοηθήσουν στην πλοήγηση της νομικής διαδικασίας και στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων σας. Αυτοί οι ειδικοί μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις νομικές υποχρεώσεις σας, να σας καθοδηγήσουν σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία και να παρέχουν συμβουλές για τον καλύτερο δυνατό τρόπο προστασίας των συμφερόντων σας.

Κάλυψη για Ιατρικές Εξόδους και Ευθύνες Επιβατών

Καθώς πλοηγείστε στα ελληνικά ύδατα, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη σας τις επιλογές κάλυψης για ιατρικά έξοδα και ευθύνες επιβατών, που βασίζονται στη συζήτηση για την ασφάλεια για νομικά έξοδα και έξοδα υπεράσπισης. Αυτές οι καλύψεις παρέχουν επιπρόσθετη προστασία σε περίπτωση ατυχήματος ή τραυματισμού που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων σας στη θάλασσα. Ορισμένα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι τα εξής:

 • Κάλυψη Ιατρικών Εξόδων:
 • Αυτή η κάλυψη βοηθά στην καταβολή των ιατρικών εξόδων που προκαλούνται από εσάς και τους επιβάτες σας σε περίπτωση ατυχήματος.
 • Συνήθως καλύπτει μια σειρά ιατρικών εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των νοσηλειών, χειρουργείων, φαρμάκων και αποκατάστασης.
 • Η κάλυψη των ιατρικών εξόδων μπορεί να προσφέρει αίσθηση ασφάλειας, γνωρίζοντας ότι εσείς και οι επιβάτες σας είστε οικονομικά προστατευμένοι σε περίπτωση τραυματισμού.
 • Κάλυψη Ευθύνης Επιβατών:
 • Αυτή η κάλυψη σας προστατεύει σε περίπτωση που ένας επιβάτης στο σκάφος σας τραυματιστεί και σας κατηγορήσει για τους τραυματισμούς του.
 • Βοηθά στην κάλυψη του κόστους νομικών εξόδων, ιατρικών εξόδων και πιθανών συμφωνιών ή αποφάσεων.
 • Η κάλυψη της ευθύνης επιβατών είναι απαραίτητη, καθώς τα ατυχήματα μπορούν να συμβούν απρόσμενα και η προετοιμασία μπορεί να σας σώσει από σημαντικά οικονομικά βάρη.

Προστασία κατά των μη ασφαλισμένων σκαφών στα ελληνικά ύδατα

Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλισή σας για την ναυσιπλοΐα περιλαμβάνει κάλυψη για ανεξασφαλίστους ναυαγοσώστες στα ελληνικά ύδατα. Αυτός ο τύπος προστασίας είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση του εαυτού σας έναντι δυνητικών οικονομικών κινδύνων και ευθυνών.

Ενώ η ναυσιπλοΐα στα ελληνικά ύδατα μπορεί να είναι μια συναρπαστική εμπειρία, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι όχι όλοι οι ναυτικοί μπορεί να έχουν ασφάλιση. Στην ατυχή περίπτωση σύγκρουσης ή ατυχήματος με έναν ανεξασφαλίστο ναυαγοσώστη, ενδέχεται να αναλάβετε το οικονομικό βάρος οποιωνδήποτε ζημιών ή τραυματισμών.

Εξασφαλίζοντας ότι η ασφαλιστική σας ασφάλεια περιλαμβάνει προστασία κατά των ανεξασφαλίστων ναυαγοσώστων, μπορείτε να έχετε την ασφάλεια ότι καλύπτεστε σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτή η κάλυψη συνήθως περιλαμβάνεται στην ευθύνη της ασφάλειάς σας και παρέχει οικονομική προστασία για τραυματισμό που προκαλείται από έναν ανεξασφαλίστο ναυαγοσώστη. Μπορεί να σας βοηθήσει να καλύψετε ιατρικά έξοδα, απώλεια μισθών και άλλα σχετικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν από το ατύχημα.

Για να εξασφαλίσετε επαρκή προστασία, είναι σημαντικό να εξετάσετε προσεκτικά την ασφαλιστική σας ασφάλεια και να συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας. Αυτοί μπορούν να σας καθοδηγήσουν στην κατανόηση των συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων της κάλυψής σας και να σας συμβουλεύσουν για τον κατάλληλο βαθμό προστασίας με βάση τις δραστηριότητες και τις προτιμήσεις σας στη ναυσιπλοΐα.

Πρόσθετες επιλογές κάλυψης για συγκεκριμένους κινδύνους και υποχρεώσεις.

Υπάρχουν και άλλες επιλογές κάλυψης διαθέσιμες για να προστατευτείτε από συγκεκριμένους κινδύνους και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα; Απολύτως! Εκτός από τη βασική κάλυψη ευθύνης, υπάρχουν αρκετές επιπλέον επιλογές κάλυψης που μπορούν να σας παρέχουν επιπλέον προστασία. Ακολουθούν δύο υπολίστες που αναδεικνύουν μερικές από αυτές τις επιλογές:

1. Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι:

 • Κάλυψη Ευθύνης για Ρύπανση: Αυτή η κάλυψη σας προστατεύει σε περίπτωση ατυχήματος όπως διαρροή πετρελαίου ή άλλου είδους ρύπανση που προκαλείται από το σκάφος σας. Μπορεί να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού, προστίμων και ζημιών.
 • Κάλυψη Απομάκρυνσης Κατεστραμμένων Σκαφών: Αν το σκάφος σας βυθιστεί ή μείνει παγιδευμένο, αυτή η κάλυψη μπορεί να βοηθήσει στα έξοδα απομάκρυνσης και διάθεσης του κατεστραμμένου σκάφους, προλαμβάνοντας οποιαδήποτε περιβαλλοντική ζημιά.

2. Προσωπικοί Κίνδυνοι:

 • Κάλυψη Προσωπικού Τραυματισμού: Αυτή η κάλυψη παρέχει οικονομική προστασία σε περίπτωση που εσείς ή οι επιβάτες σας υποστούν τραυματισμό κατά τη ναυσιπλοΐα. Μπορεί να καλύψει τα ιατρικά έξοδα, την απώλεια μισθού και ακόμα και τα δικαστικά έξοδα.
 • Κάλυψη Ατυχήματος με Μη Ασφαλισμένο Ναυτικό: Όπως συζητήθηκε προηγουμένως, αυτή η κάλυψη σας προστατεύει αν εμπλακείτε σε ατύχημα με ένα μη ασφαλισμένο ναυτικό, καλύπτοντας τα ιατρικά έξοδα και τις ζημιές.

Συνεργάτες insurancemarket.gr